نماز اول وقت بهتر است یا شرکت در کلاس درس

پرسش : در مواقع همزمانی اذان با کلاسهای درس خواندن نماز اول وقت به جماعت در مسجد بهتر است یا اینکه انسان کلاس را ادامه دهد و بعد نماز را فرادی بخواند؟
پاسخ : البته برگزاری نماز اول وقت به طور جماعت بسیار با فضیلت است و خوب است از نظر فردی و اجتماعی به این مهم پرداخته شود. به طوری که برنامه ریزان ادارات و مراکز آموزشی امکان حداکثر شرکت در نماز جماعت را برای علاقمندان فراهم کنند. و هر فرد نیز در حد توانایی در انتخاب ساعت درسی و تنظیم وقت اداری باید سعی کند که از فضیلت نماز اول وقت به طور جماعت بهره مند شود. اما در صورتی که التزام به این مهم موجب حساسیت اطرافیان می شود و یا با درس همزمان می شود و حضور در درس ضرورت دارد، بهتر آن است که از این کار مستحبی چشم پوشید. البته بسیار سازنده خواهد بود که از نظر درونی در آن هنگام به یاد خدا باشد و برای رضایت خدا این «هجران» تحمل کند و به خود وعده دهد که در نماز جماعت مغرب و عشاء و یا صبح با جدیت بیشتر شرکت کند. در این صورت هم به لذت «وصال معبود» رسیده و هم از «رنجش مخلوق» دور مانده.

دکمه بازگشت به بالا