ملاک نجس و پاک بودن چیزها چیست

پرسش : بین اقلام نجس چه رابطه ای وجود دارد که همه در یک گروه قرار دارند مثلا بین (کافر و خون)؟
پاسخ : در این که ملاک نجس بودن برخی از چیزها و یا پاک بودن برخی دیگر چیست، باید گفت که حکمت برخی از آنها برای ما روشن است ولی حکمت برخی دیگر روشن نیست زیرا بشر با عقل خویش نمی تواند آن را درک نماید. اما چون آن احکام از سوی شارع حکیم صادر شده اند و شارع حکیم نیز عقل کل است بنابراین نمی توان چنین احکامی را رد کرد بلکه باید تعبدا آنها را پذیرفت. اما حکمت برخی از آنها تا حدودی روشن است و علم نیز حکمت برخی از آنها را کشف کرده است این کشفیات به معنای دلیل تامه حکم نیست بلکه می تواند بعضی از جنبه های آن را روشن نماید. از این رو باید گفت که برخی از نجاسات در جسم انسان اثر می گذارند و برخی دیگر در روح انسان و بعضی از آنها هم در روح و هم در جسم اثر می گذارند. مثلا مشروبات الکلی برای جسم انسان مضر است و هم موجب زوال عقل می شود و یا گوشت خوک که هم برای جسم ضرر و زیان دارد و هم برای روح انسان و اگر کافر هم در زمره نجاسات قرار گرفت برای آن است که اولا آنها مانند مسلمانان مقید به حلال و حرام نیستند لذا ارتباط با آنها ممکن است موجب افتادن انسان در مشتبهات شود و ثانیا ارتباط با آنها ممکن است موجب ایجاد شبهه های اعتقادی و دینی شود و گاهی حتی امکان پاسخ یابی آن وجود نداشته باشد و همین امر موجب مشکلاتی در عقیده انسان شود. بنابراین برای آن که چنین مشکلاتی پیش نیاید و چنین زیان های روحی و عقیدتی به وجود نیاید و روح انسان آلوده به انواع مشتبهات و انحرافات نگردد، باید فاصله ای بین مسلمان و کافر وجود داشته باشد. البته این به معنای آن نیست که مسلمانان از بحث های علمی فرار کنند بلکه علمای مسلمان می توانند با دانشمندان کافر به بحث و مناظره بپردازند و با جدال احسن آنها را به دین اسلام دعوت نمایند اما تجربه نشان داده است که ارتباط عوام با آنان ارمغانی جز پریشانی و انحرافات در دین نداشته است.

دکمه بازگشت به بالا