راه دور کردن افکار وسواسی

پرسش : همواره می ترسم که کاری که دارم انجام می دهم باعث جلب توجه مردان نامحرم شود و احیانا آنها را مشغول کنم بگویید چه کار کنم که از این فکر رهایی یابم در ضمن این فقط تصور خودم است والا کاری نمی کنم که این اتفاق بیفتد؟
پاسخ : از حساسیت شما به رعایت مسائل شرعی که حاکی از ایمان راسخ و عفت و پاکدامنی شما است بسیار خرسندیم و امیدواریم که همواره حریم عفاف و حیا را ه گوهر گرانبهایی برای انسان بویژه زنان و دختران است حفظ کنید. اما در مورد سوال شما باید عرض کنیم که هر انسانی اعم از زن و مرد باید وظیفه شرعی خود را انجام دهد و لازمه انجام وظیفه این است که اول ما وظیفه خود را خوب بشناسیم بنابراین شما در مرحله اول به رساله عملیه مرجع تقلیدتان مراجعه کنید و بخش مربوط به پوشش بانوان و همچنین بحث مربوط به ارتباط با نامحرم و بحث نگاه کردن به نامحرم را بدقت مطالعه می کنید و بعد از اینکه مسائل را خوب فهمیدید و با وظیفه خود خوب آشنا شدید آنگاه بر اساس آن عمل کنید البته ممکن است هنگام عمل به وظیفه دچار وسواس شوید که آیا من به وظیفه عمل کردم یا نه سعی کنید به این افکار وسواسی توجهی نکنید به عبارت دیگر هر گاه این افکار به ذهن شما خطور کرد اولا به آنها اهمیت ندهید ثانیا روی آنها متمرکز نشوید بگذارید همین طور که وارد ذهن شد از طرف دیگر خارج شود و برای اینکه ذهن شما را مشغول نکند همیشه چیزهایی را از قبل آماده کنید که به محض هجوم این افکار خودتان را به آن کارها مشغول کنید و فقط یک فرصت محدودی را بگذارید برای آن افکار مثلا به خود بگویید بعد از فراغت از کارهایم حدود 20 دقیقه اجازه به آن افکار می دهم تا هرچه می خواهند در ذهن من مانور دهند با این کار شما عملا در بیشتر اوقات از شر آن افکار و تصورات رهایی پیدا می کنید و فقط چند دقیقه ای به آنها اجازه فعالیت می دهید در آن چند دقیقه که به این افکار اختصاص دادید در یک جایی خلوت کنید و بگذارید این افکار بیایند ولی شما هیچ ترتیب اثری به آنها ندهید و با کم توجهی به آنها به تدریج از شر آنها رهایی پیدا می کنید نکته دیگر که مجددا تأکید می کنیم این است که وقت خالی برای خودتان نگذارید و با برنامه ریزی صحیح همه اوقات خود را پر کنید و از قرار گرفتن در تنهایی و بیکاری اجتناب کنید . و فقط در همان چند دقیقه تنها باشید در عین حال سعی کنید روابط اجتماعی خود را نیز تقویت کنید و با دوستان صمیمی و خوش مشرب معاشرت داشته باشید تعداد دوستان خود را افزایش دهید درعین حال حدود شرعی را نیز مراعات کنید.
دکمه بازگشت به بالا