راه شناخت فرهنگ و معارف اسلامی

پرسش : راههای فهم و مطالعه فرهنگ و معارف اسلامی در جامعه چیست؟
پاسخ : فرهنگ و معارف اسلامی را از راه های مختلف می توان شناخت: 1. مطالعه کتبی که در زمینه معارف اسلامی تألیف شده است مانند مجموعه آثار شهید مطهری یا مجموعه آثار شهید دستغیب تقریبا مباحث جامعی در زمینه عقاید و اخلاق اسلامی. 2. با انتخاب مرجع تقلید و تهیه رساله او و مطالعه احکام با بخش دیگری از معارف اسلامی می توانید آشنا شوید. 3. مطالعه کتاب های اخلاقی مانند کتاب معراج السعاده از احمد نراقی. 4. مطالعه کتاب های تاریخ اسلام مانند تاریخ اسلام از جعفر سبحانی و سیره پیشوایان از مهدی پیشوایی. 5. شرکت در مراسم مذهبی. کتاب هایی که معرفی شد بر این اساس است که معارف دینی به سه بخش : عقاید، احکام و اخلاق تقسیم می شود و سیر مطالعاتی باید به گونه ای باشد که هر سه بخش را پوشش دهد و کتاب های فوق تقریبا هر سه بخش را پوشش می دهد مضافا بر این که شرکت در مراسم مذهبی هم شما را با معارف اسلامی بیشتر آشنا می کند و هم با فرهنگی دینی بیشتر آشنا می شوید.

دکمه بازگشت به بالا