دعا برای تقویت بنیه عرفانی

پرسش : چند دعا از ادعیه مشهور و کوتاه را که در تقویت بنیه عرفانى انسان نقش دارد، معرفى نمایید؟
پاسخ : 1. دعاى صباح، 2. دعاى کمیل، 3. مناجات خمس عشره، 4. دعاهاى صحیفه سجادیه، 5. مناجات شعبانیه، 6. دعاى ابوحمزه ثمالى، 7. دعاى عرفه. خواندن مداوم، آگاهانه و عاشقانه ادعیه یاد شده، مورد توصیه و سفارش است و براى آنکه این دعاها در روح شما اثر گذارد، سعى کنید: 1. در سحرها و نیمه‏هاى شب ادعیه را بخوانید. 2. توجه نمایید که در هنگام قرائت دعا، با چه وجودى گفت و گو مى‏کنید و چه کسى را مى‏خوانید. 3. در هنگام دعا، امید خویش را در اصلاح نفستان از غیر خدا قطع کنید و تنها بر او امید بندید. 4. به محتوا و پیام دعاها دقت کرده و در آن بیندیشید و واقف باشید که از خدا چه حقایقى مى‏طلبید.

دکمه بازگشت به بالا