راه نزدیک به خدا

پرسش : چگونه به خدا بسیار نزدیک شویم؟
پاسخ : حضرت على«علیه السلام» مى‏فرماید: H}«من احبّ ان یعلم کیف منزلته عندالله، فلینظر کیف منزله الله عنده، فانّ کل من خیر له امران، امر الدنیا و الآخره، فاختار امر الآخره على الدنیا، فذلک الذى یحب الله و من اختار امرالدنیا فذلک الذى لا منزلته للَّه عنده»{H؛V}بحارالانور، ج 67، ص 25.{V «هر کس مى‏خواهد بداند منزلت او نزد خداى متعال چگونه است، باید ببیند منزلت خداى متعال نزد وى چگونه مى‏باشد؛ زیرا هر کس که مُخیّر گشته است بین دو امر: امر دنیا و آخرت. هر کس امر آخرت را بر دنیا مقدم داشته و اختیار مى‏کند، پس او خدا را دوست مى‏دارد، و هر کس امر دنیا را مقدم داشته و آن را برمى‏گزیند و اختیار مى‏نماید، پس خداى متعال را نزد وى منزلتى نیست». بر اساس این بیان، اگر انسان در حرکات و سکنات خود جانب خداى متعال را بگیرد. خداى متعال نزد وى منزلت دارد و این، نشانه آن است که او نزد خداوند منزلت دارد. اما اگر انسان در حرکات و سکنات خود، جانب خدا را مراقبت نکند ،خداى متعال نزد وى، منزلت ندارد و این نشانه آن است که وى نزد خدا منزلت ندارد. مراقبت جانب خدا نیز، به معناى مراقبت ادب حضورى در پیشگاه پروردگار است؛ یعنى، رعایت آداب ظاهرى و باطنى. خداوند متعال به ظاهر و باطن احاطه دارد و حاضر در ظاهر و باطن است؛ از این رو در محضر او خلاف مرادِ و رضاى او سر نزند. اگر مى‏خواهید به خداوند نزدیک شوید، خویش را در حضور او ببینید و ادب حضور را – چه در ظاهر و چه در باطن – مراعات کنید. هر حرکتى که انجام دهید، هر نگاهى که مى‏کنید، هر کلمه‏اى که مى‏گویید و هر آنچه در ظاهر از شما سر مى‏زند؛ همه در محضر حق است و از نظر جناب او دور نیست و اگر حرکت، نگاه و گفتار شما و آنچه در ظاهر از شما سر مى‏زند، برخلاف رضاى او باشد، چگونه مى‏توانید در حضور او، ادعاى طاعت و حبّ او و تقاضاى طلب رضوان و نزدیکى به او را داشته باشید؟ P}هین مراقب باش گر دل بایدت‏{E}کز پى هر فعل چیزى زایدت.{P هر که ادب حضور را مراقبت کند، بدون شک به خداوند نزدیک خواهد شد.V}براى مطالعه بیشتر در این خصوص نگا: مقالات، ج‏3، ص‏149 – 155.{
دکمه بازگشت به بالا