انسان کامل کیست

پرسش : مصادیق اصلى و حقیقى انسان کامل چه کسانى‏اند؟
پاسخ : این مطلب از آنجا که جزئى بوده و بیان مصداق است، باید آن را از طریق نقل روشن کرد: 1. رسول اکرم«صلى الله علیه وآله» و ائمه«علیهم السلام»، جانشین خداوند متعال‏اندV}ر.ک: نهج البلاغه، حکمت 147؛ محمدى رى شهرى، اهل البیت فى الکتاب و السنه، ص 130، ح 186 و 188.{V. 2. رسول اکرم«صلى الله علیه وآله» و ائمه اطهار«علیهم السلام»، مجارى فیض و ارکان عالم هستى‏اندV}اهل البیت فى الکتاب و السنه، ص 152، ح 258.{V. 3. آنان مظهر اراده خداوند متعال و ولىّ او هستند: H}«قلوبنا اوعیه لمشیه الله»{H؛ V}بحار الانوار، ج 25، ص 337.{V. 4. آنان اسماى حسناى الهى‏اند:H} «نحن و الله الاسماء الحسنى»{H؛ V}بحارالانوار، ج 91، ص 6.{V. 5. آنان صراط مستقیم‏اند: A}«إِنَّکَ عَلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ»{A ؛V}زخرف (43)، آیه 43.{V؛ H}«نحن الصراط المستقیم»{H؛ V}الغدیر، ج 2، ص 312.{V و H}«انا صراط الله»{H؛ V}بحارالانوار، ج 8، ص 70.{V؛ 6. میزان اعمال و قسطاند: H}«نحن الموازین القسط»{H؛ V}همان، ج 68، ص 226.{V و H}«میزان الاعمال»{H؛ V}مفاتیح الجنان، زیارت امیرالمؤمنین«علیه السلام».{V. 7. کلمات تامه الهى‏اند: H}«نحن الکلمات التامات»{H؛ V}بحارالانوار، ج 5، ص 9.{V. 8. مظهر و نشان خدایند: H}«ما لله آیه اکبر منّى»{H؛ V}همان، ج 23، ص 206.{V. 9. بر تمام کائنات حاکمیت تکوینى و احاطه وجودى دارند. رسول خدا«صلى الله علیه وآله» شاهد کل است‏V}نساء (4)، آیه 41.{V و ائمه«علیهم السلام» نیز این چنین‏اند. امام صادق«علیه السلام» مى‏فرمایند: H}«فلم یفتنى ما سبقنى و لم یعزب عنى ما غاب عنى ابشّر باذن الله و اودى عنه، کل ذلک من الله مکنى فیه بعلمه»{H؛ V}بحارالانوار، ج 26، ص 148.{V؛ «گذشته را از دست نداده، آینده هم بر من پوشیده نیست. به اذن خداوند مژده خوشى‏ها را مى‏دهم و از طرف خداوند به انجام دادن آنها مى‏پردازم. همه اینها از خداوند است که مرا با علم خود، به آن کارها توانا ساخته است». 10. اشراف به ارواح انسان‏ها: H}«و ارواحکم فى الارواح و نفوسکم فى النفوس»{H؛ V}فرمایش امام هادى«علیه السلام» در زیارت «جامعه کبیره».{V و H}«فخلق الله من انفاسها ارواح الاولیاء و الشهداء و الصالحین»{H؛ V}المیزان، ج 1، ص 121.{V. 11. قرآن کریم در معیت ایشان است: A}«وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِى أُنْزِلَ مَعَهُ»{A؛ V}اعراف (7)، آیه 157.{V. نور که همان قرآن است، با رسول خدا«صلى الله علیه وآله» نازل شده است؛ نه اینکه رسول خدا«صلى الله علیه وآله» با قرآن نازل شده باشد. با توجه به حقیقت انسان کامل و ویژگى‏هاى حضرت رسول«صلى الله علیه وآله» و عترت طاهره آن حضرت، اذعان خواهیم کرد که تنها مصداق حقیقى «انسان کامل»، وجود مطهّر و نورانى آن انسان‏هاى والا است. P}هست اشارات محمد المراد{E}کل گشاد اندر گشاد اندر گشاد{P P}صد هزاران آفرین، بر جان او{E}بر قدوم و دور فرزندان او{P P}آن خلیفه زادگان مقبلش‏{E}زاده‏اند از عنصر جان و دلش‏{P P}گر ز بغداد و هرى و یا از رى‏اند{E}بى مزاج آب و گل، نسل وى‏اند{P P}شاخ گل هر جا که روید، هم گل است‏{E}خم مل هر جا که جوشد، هم مل است‏{P P}گر ز مغرب بر زند خورشید سر{E}عین خورشید است، نه چیز دگر{P V}مثنوى معنوى، دفتر 6، ابیات 174 – 179.

دکمه بازگشت به بالا