مبدا عشق خداست

پرسش : آیا مبدأ عشق خدا است و یا حقیقتى دیگر؟
پاسخ : اساس آفرینش جهان، عشق خداوند به جمال و جلوه خویش است؛ زیرا حبّ ذات یکى از اسباب عشق است. خداوند نیز به عنوان برترین موجود، به دلیل عشق به ذات و جلوه جمالش، جهان را پدید آورد: H}«کنت کنزاً مخفیاً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لکى أعرف»{H؛ V}سخاوى، مقاصد الحسنه، ص‏153.{V؛ «من گنج پنهانى بودم که دوست داشتم شناخته شوم، پس آفریدگان را آفریدم تا شناخته شوم». P}گنج مخفى بد ز پرى چاک کرد{E}خاک را روشن‏تر ز افلاک کرد{P بنابراین نخستین کسى که عشق ورزید، خداى متعال بود.V}ابوالحسن دیلمى، عطف الألف المألوف على الکلام المعطوف،، ص‏28.{V او بر اساس همین عشق به خویش است که مخلوقاتش را نیز دوست مى‏دارد.V}ر.ک: علامه طباطبایى، المیزان.{V عین‏القضات همدانى مى‏گوید: «دریغا به جان مصطفى، اى شنونده این کلمات! که خلق پنداشته‏اند که انعام و محبّت او با خلق از براى خلق است؛ نه، از براى خلق نیست؛ بلکه از براى خود مى‏کند که عاشق، چون عطایى دهد به معشوق و با وى لطفى کند، آن لطف نه به معشوق مى‏کند که آن با عشق خود مى‏کند. دریغا از دست این کلمه! تو پندارى که محبّت خدا با مصطفى، از براى مصطفى است؟ این محبّت او از بهر خود است».V}تمهیدات، ص‏217.{V چنان که مبدأ عالم خداوند متعال است، مبدأ عشق نیز او است. عشق مانند وجود، از ذات حق به عالم سرایت کرده است. عشق انسان زاییده عشق خدا است. P}توبه کردم و عشق همچون اژدها{E}توبه وصف خلق و آن وصف خدا{P P}عشق ز اوصاف خداى بى نیاز{E}عاشقى بر غیر او باشد مجاز{P V} مثنوى معنوى، دفتر6، ابیات 970 – 971.{V

دکمه بازگشت به بالا