ملاک اعتماد برای ازدواج

پرسش : آیا بر دخترانی که در دانشگاه با افراد مختلف صحبت می کنند می توان برای ازدواج اعتماد کرد اگر نمی شود پس افراد تحصیل کرده با چه کسی ازدواج کنند؟
پاسخ : دانشجوی گرامی: ملاک برای اعتماد به افراد، به ویژه دختران صحبت کردن یا صحبت نکردن با دیگران و حضور یا عدم حضور در دانشگاه نیست چه بسا دخترانی در دانشگاه هستند که با دانشجویان پسر یا اساتید مرد صحبت می کنند ولی در عین حال رعایت حجاب، حیا و عفت و پاکدامنی را می نمایند و چه بسا دخترانی که دانشجو نیستند و با نامحرم نیز خیلی صحبت نمی کنند ولی در عین حال قابل اعتماد نیستند بنابراین ملاک برای اعتماد به دیگران اینست که حدود شرعی و احکام الهی را رعایت کنند ورفتارهای آنها مطابق با دستورات دینی باشد اگر کسی از روی شهوت و تمایلات جنسی با دیگران ارتباط برقرار کند و نگاه خود را نسبت به نامحرم کنترل نکند و پوشش او متناسب با شأن یک زن مسلمان نباشد این نشانه ضعف ایمان اوست و در واقع چنین فردی از نظر اعتقادی و شخصیتی دچار آسیب شده است و باید با احتیاط به سراغ اینگونه افراد برای ازدواج رفت. بنابراین حضور در دانشگاه و تحصیلات باعث بی اعتمادی به دختران نمی شود تا دختران تحصیل کرده در ازدواجشان دچار مشکل شوند همچنانکه عدم حضور در دانشگاه و پایین بودن سطح تحصیلات نیز نشانه مومن بودن و عفیف بودن نیست. هر فردی برای انتخاب همسر باید بر اساس معیارهای صحیح کفو و همتای خود را انتخاب کند و لازمه انتخاب صحیح مشورت با افراد مجرب و دلسوز، تحقیق و کسب آگاهی لازم از خانواده و ویژگیهای آن فردی است که می خواهد بعنوان همسر او را انتخاب کند

دکمه بازگشت به بالا