بچه باید تا چه سنی از شیر مادر تغذیه کند

پرسش : بچه تا چه سنی دقیقا باید شیر مادر را بخورد؟
پاسخ : بهترین و دقیق ترین زمانی که لازم است بچه از شیر مادر استفاده کند دو سال کامل است. این مطلب هم از نظر فقهی و شرعی ثابت است و هم از نظر علم و دانش تغذیه. طبق صریح آیه قرآن در سوره بقره آیه 233 یکی از حقوق فرزندان این است که مادرانشان دو سال کامل آنها را شیر بدهند و بر پدران نیز واجب است حمایت مالی کنند. امروزه از نظر علمی ثابت شده است شیر مادر نه تنها غذای کامل و مناسبی برای کودک است و حتی او را نسبت به بسیاری از بیماری ها مقاوم و واکسینه می کند، بلکه از نظر روانی و آرامش روحی منبع بسیار مهمی محسوب می شود. بنابراین مادری که فرزندش را شیر می دهد هم نیاز جسمانی او را برطرف می سازد و هم نیاز عاطفی او را ارضا می کند به همین دلیل بسیاری از مواقع بچه ها به خاطر نیاز عاطفی شیر می خورند در حالی که از نظر غذایی نیازی هم ندارند. نکته مهمی که باید مادران در نظر داشته باشند این است که در شش ماهه اول زندگی کودک لازم نیست غیر از شیر خودشان چیز دیگری بدهند ولی بعد از 6 ماهگی دادن غذاهای کمکی لازم است، زیرا علاوه بر این که به علت نیاز بیشتر کودک در بسیاری از مادران شیر کافی وجود ندارد، غذاهای کمکی سبب محکمتر شدن بافت های بدن نوزاد می شود. این در حالی است که اگر فقط شیر خودشان را بدهند بدن کودک استحکام کافی را به دست نمی آورد. نکته دیگر این که هر چه غذاهای مصرفی مادر مقوی تر و متنوع تر باشد و خصوصا از میوه های هر فصل و از رطب بیشتری استفاده کند، شیر غنی تری خواهد داشت و برای رشد کودک مؤثر تر است.

دکمه بازگشت به بالا