ازدواج با متدین بی سواد بهتره یا برعکس

پرسش : فردی با مدرک لیسانس برای ازدواج 2 گزینه پیش رو دارد 1. ازدواج با یک فرد دیپلم ولی مومن و با حیاء 2. ازدواج با یک دختر لیسانسه باز مومن که بالاخره در محیط دانشگاهی با افراد نامحرم زیادی مواجه بوده است و وقایع و اتفاقات زیادی را پشت سر نهاده که مسلما طبق احادیث از حیاء او کاسته شده است. شما کدامین را پیشنهاد می کنید. (آیا حدیث پیامبر را مبنی بر اینکه نباید گذاشت دختران و زنان سواد بیاموزند در معراج السعاده) صحت دارد؟
پاسخ : ازدواج یکی از حوادث مهم زندگی است و نقش مهمی در همه ابعاد زندگی انسان دارد، بنابراین هم دقت و مطالعه و تحقیق لازم است و هم مشورت با افراد مجرب و مورد اعتماد نکته دیگری در انتخاب همسر باید مورد توجه قرار گیرد خانواده فرد مورد نظر است زیرا ازدواج صرفا پیوند دو فرد با یکدیگر نیست بلکه پیوند دو خانواده است و خانواده (دختر و پسر) هم از نظر ژنتیکی و وراثتی و هم از نظر محیطی و تربیتی در شکل گیری شخصیت اعضا خود نقش دارد و علاوه بر این بعد از ازدواج نیز خانواده دختر و پسر این نقش مهم وراثتی و تربیتی را دارند. بنابراین در انتخاب همسر فقط نباید ویژگیهای فردی آنها را در نظر گرفت بلکه ویژگیهای خانوادگی آنها نیزمهم است. هر چه خانواده ها از نظر مذهبی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تحصیلی بیشتر به هم نزدیک باشند بهتر است زیرا همخوانی و سازگاری بیشتری با یکدیگر دارند از این رو توصیه می شود در انتخاب دو فرد مذکور علاوه بر ویژگیهای شخصی وضعیت خانوادگی آنها نیز مد نظر قرار گیرد بعد از این که تحقیقات لازم هم در مورد خانواده ها و هم در مورد شخصیت آنها انجام گرفت هر کدام میانگین و نمره آنها از ابعاد مختلف بیشتربود همان را انتخاب کنید. اما اینکه فرمودید محیط دانشگاه ممکن است تأثیر منفی گذاشته باشد و موجب کاهش حیا فرد شده باشد الزاما این طور نیست زیرا بسیاری از دانشجویان دختر در محیط دانشگاه حریم خود را بخوبی حفظ می کنند و نه تنها دچار آسیب های اخلاقی و فرهنگی نمی شوند بلکه با رعایت حدود شرعی و کسب علم و دانش و مشاهده کردن برخی از حوادث ناگواری که برای برخی دانشجویان اتفاق می افتد با تجربه تر و کارآزموده تر می شوند و بهتر می تواند آسیب ها را شناسایی کنند و خودشان را در مقابل آن واکسینه و مقاوم نمایند. اما اینکه فرمودید ممکن است طبق برخی احادیث آن دختری که در دانشگاه بوده از حیا او کاسته شده این در صورتی است که دختر حدود شرعی را مراعات نکند و خودش را در ارتباط با نامحرم حفظ نکند و این مسئله فقط مربوط به دانشگاه نمی شود بلکه در کوچه و خیابان و پارک و مراکز عمومی نیز اگر دختران در ارتباط با نامحرم مراعات مسائل شرعی را نکنند به آنها آسیب وارد می شود و حیا آنها کاهش پیدا می کند. و در مورد علم آموزی و اهمیت علم آموزی فرقی بین زن و مرد نیست پیامبر اسلام همه زنان و مردان مومن و مسلمان را به علم آموزی توصیه فرموده است . «طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه» آری اگر علم آموزی موجب خدشه دار شدن ایمان، حیا و عفت و پاکدامنی افراد شود در چنین مواردی باید حفظ ایمان و حیا را در اولویت قرار داد و در صورت امکان محیط علم آموزی را تغییر و به محلی رفت که در عین علم آموزی ایمان و حیا نیز حفظ شود.

دکمه بازگشت به بالا