آموزه های دعای افتتاح

پرسش : . دعاى افتتاح چه آموزه‏هایى دارد؟
پاسخ : دعاى افتتاح، در شب‏هاى ماه مبارک رمضان خوانده مى‏شود و دربردارنده چندین بخش است: بخش نخست: درباره حمد و ثناى الهى و بیان کمالات و صفاتِ جمال و جلال حق و لطف و احسان او به بندگانش است. به چند فراز از این بخش اشاره مى‏شود: 1-1. H}«اللهم إنّى افتتح الثناء بحمدک و انت مسدّد للصواب بمنّک و ایقنت انّک ارحم الراحمین فى موضع العفو و الرحمه و اشدّ المعاقبین فى موضع النکال و النقمه و اعظم المتجبّرین فى موضع الکبریاء و العظمه»{H؛ «خدایا! من مدح و ثناى ذات پاکت را با حمد و ستایش تو آغاز مى‏کنم و تو با لطف و کرمتت، کار درست و نیک را استوار ساخته و استحکام مى‏بخشى، و من یقین دارم که تو در جایگاه گذشت و رحمت از همه مهربان‏تر و در هنگام کیفر و انتقام از همه سخت‏گیرتر و در بزرگى و عظمت از همه سرآمدى». 2-1. H}«الحمد لله الفاشى فى الخلق امره و حمده، الظاهر بالکرم مجده، الباسط بالجود یده الذى لاتنقص خزائنه ولا تزیده کثره العطاء الاّ جوداً و کرماً انّه هو العزیز الوهاب»{H؛ «ستایش از آنِ خداوندى است که فرمان و ستایشش در میان خلقش گسترده و عظمت و بزرگى‏اش با لطف و کرمش هویدا گشته است. خدایى که گنجینه‏هایش بى‏پایان است و فزونى بخشش و عطایش برسخاوت و لطفش مى‏افزاید، بى‏تردید او قدرتمند و بسیار بخشنده است». 3-1. H}«فکم یا الهى! من کربه قد فرّجتها و هموم قد کشفتها و عتره قد اقلتها و رحمه قد نشرتها و حلقه بلاء قد فککتها»{H؛ «خداى من! چه بسیار ابرهاى غم و اندوه که از آسمان دلم پراکندى و ناراحتى‏هایى که از من زدودى و لغزش‏هایى که بر من بخشیدى و رحمتى که بر من گستردى و زنجیر بلایى که آن را گسستى». 4-1. H}«یا ربّ انک تدعونى فاُوَلّى عنک و تتحبّب إلّى فاتبغص الیک و تتوددّ إلىّ فلا اقبل منک کانّ لى التطول علیک فلم یمنعک ذلک من الرحمه لى و الاحسان إلىّ و التفضّل علىّ»{H؛ «پروردگار من! تو مرا به خود مى‏خوانى، ولى من از تو رو مى‏گردانم! تو با من محبت و من با تو دشمنى مى‏ورزم! تو با من مهربانى و دوستى مى‏کنى؛ ولى من از تو نمى‏پذیرم! گویى من بر تو منت دارم؛ ولى این گستاخى‏ها و نادانى‏ها، لطف و رحمت تو را از من باز نداشت و مرا از فضل و عطایت بى‏بهره نساخت». بخش دوم. درود و صلوات بر پیامبر و خاندان پاکش و بیان جایگاه والا و فضایل و کمالات آنان است. قسمت‏هایى ازاین بخش، چنین است: H}«اللهم صلّ على محمد عبدک و رسولک و امینک و صفیّک و حبیبک و خیرتک من خلقک و حافظ سرّک و مبلغ رسالاتک افضل و احسن و اَجْمَلَ و اکمل و ازکى‏ و انمى‏ و اطیب و اطهر و اسنى و اکثر ماصلّیت و بارکت و ترحّمت و تحنّنت و سلّمت على احد من عبادک و انبیائک و رسلک و صفوتک و اهل الکرامه علیک من خلقک»{H؛ «خدایا! همسنگِ برترین، نیکوترین، زیباترین، کامل‏ترین، پاکیزه‏ترین، بالنده‏ترین، بهترین، پاک‏ترین و والاترین درود و برکت و رحمت و عطوفتى که نسبت به بنده‏اى و پیامبرى و فرستاده‏اى و انسان برگزیده و شایسته لطف و کرامتى داشته‏اى، بر محمد(ص) – که بنده و فرستاده و امانتدار و برگزیده و محبوب تو و اختیار شده تو از میان خلقتت و نگهبان راز و رساننده پیام‏هاى تو است – درود و رحمت فرست. بخش سوم. درباره حضرت ولى عصر(عج) و شکوه از غیبت و دعا براى تعجیل در ظهورش و آرزوى استقرار دولت حق و حکومت عدل آن بزرگوار و خدمت‏گذارى در دولت کریمه است. چند نمونه از این بخش را بیان مى‏کنیم: 1-3. H}«اللهم اَعِزَّه و اَعْزِزْ به و انصُرُه و انتصر به و انصره نصرا عزیزاً و افتح له فتحاً یسیراً و اجعل له من لدنک سلطاناً نصیراً»{H؛ «خدایا! او را (امام عصر(ع« عزیز گردان و به واسطه او مؤمنان را. او را یارى فرما و با او دیگران را. او را با اقتدار و سربلندى پیروز گردان و گشایشى آسان بهره‏اش ساز و از جانب خود سلطنتى چیره برایش قرار ده». 2-3. H}«اللهم إنا نرغب الیک فى دوله کریمه تُعِزّ بها الاسلام و اهله و تذلّ بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاه إلى طاعتک و القاده إلى سبیلک و ترزقنا بها کرامه الدنیا و الاخره»{H؛ «خداوندا! از تو حکومت شایسته و بزرگوارانه‏اى درخواست مى‏کنیم که در سایه آن اسلام و مسلمانان را عزیز و سربلند گردانى و نفاق و اهلش را خوار و زبون گردانى و ما را در آن حکومت از دعوت کنندگان به پیروى‏ات و پیشوایان راهت قرار دهى». 3-3. H}«اللهم المم به شعثنا و اشعب به صدعنا و ارتق به فتقنا و کثّر به قلّتنا و اعزز به ذلّتنا و اغن به عائلنا و اقض به عن مغرمنا و اجبر به فقرنا و سُدَّ به خلّتنا و یسّر به عسرنا و بیّض به وجوهنا و فکّ به اسرنا و انجح به طلبتنا و انجز به مواعیدنا و استجب به دعوتنا و اعطنا به سؤلنا و بلّغنا به من الدنیا و الاخره آمالنا و اعطنا به فوق رغبتنا»{H؛ «خدایا! به وسیله آن امام، ما را از پراکندگى به جمعیت برسان، رخنه میان ما را پر کن، جدایى‏مان را به وصل بدل ساز، تعداد کم ما را افزون گردان، ما را از خوارى به سربلندى نایل ساز، نیاز ما را به بى‏نیازى تغییر ده، بدهى‏مان را ادا نما، ندارى‏مان را جبران کن، راه تهى‏دستى‏مان را ببند، سختى‏مان را آسان گردان، به ما آبرو ببخش، از اسارت آزادمان کن، خواسته هایمان را برآورده کن، وعده‏هایمان را عملى ساز، دعایمان را برآورده ساز، درخواست‏مان را عطا فرما، به آرزوهاى دنیا و آخرت‏مان برسان و به واسطه او افزون بر میل خواهش‏مان به ما ببخش».

دکمه بازگشت به بالا