داشتن ازدواج موفق

پرسش : دخترى هستم در آستانه ازدواج، چگونه مى‏توانم ازدواج موفقى داشته باشم؟
پاسخ : در مورد مسئله ازدواج توجه به نکات زیر ضرورى و بایسته است: 1. به منظور دست یافتن به یک ازدواج موفق، ابتدا باید معیارهاى همسر مناسب خود را بشناسید و به آنها آگاهى یابید. از این رو قبل از هر اقدامى، باید با توجه به سلیقه شخصى و مقتضاى ایمان خود و بهره گیرى از کتاب‏هاى مربوطه، اوصاف و ویژگى‏هاى یک همسر ایده‏آل را بنویسید V}به منظور آشنایى با ویژگى‏هاى همسر مناسب، لازم است حداقل از یکى از کتب زیر استفاده کنید. الف. مظاهرى، جوانان و انتخاب همسر؛ ب. امینى، انتخاب همسر؛ پ. شرفى، خانواده متعادل.{V. در قدم بعدى، لازم است به ویژگى‏هاى استخراج شده ضریب و امتیاز بدهید، چرا که یکى از ویژگى ها ایمان است و ویژگى دیگر شغل مى‏باشد و بى‏تردید این دو ویژگى از اهمیت و امتیاز یکسان برخوردار نیستند. لذا در مرحله دوم به ویژگى‏هاى به دست آمده ضریب بدهید. 3. با اعلام آمادگى خواستگار، باید وارد مرحله تحقیق شوید و از وجود ویژگى‏هاى مورد نظر در فرد خواستگار خود آگاه شوید که آیا شرایط شما را واجد است یا نه؟ در این مرحله باید از همکارى برادران و پدر و دیگر افراد مورد اطمینان، برخوردار شوید و به تحقیق درباره فرد مورد نظر بپردازید. دقت کنید که اطلاعات دقیق و صحیح به شما بدهند تا بتوانید براساس آن اطلاعات دقیق، تصمیم گیرى کنید. پس دقت در کسب اطلاعات نباید مورد غفلت قرار گیرد. بهترین شکل آشنایى، شناخت خانواده خواستگار و اطلاع از میزان پایبندى وى به آداب اخلاقى و احکام شریعت است. 4. بعضى از ویژگى ها و اوصاف، یک ویژگى کیفى است و کمیت پذیر نیست (مانند ایمان و صداقت و…) در این گونه موارد باید به رفتار وى مراجعه نمود و بر اساس آن قضاوت کرد. شخص با ایمان غیبت نمى‏کند، دروغ نمى‏گوید، نماز را در اول وقت مى‏خواند، حساب مالى دارد و… لذا از راه صحیح باید به وجود این اوصاف پى برد؛ نه اینکه صرفاً به گفته دیگران اعتماد کرد. 5. بعد از به دست آوردن اوصاف و میزان برخوردارى خواستگارتان از این اوصاف، به وى امتیاز بدهید در صورتى که از مجموعه مثلاً 100 امتیاز، وى حداکثر امتیاز را به دست آورد، اقدام کنید. توجه داشته باشید که هرگز شخصى که صد در صد مطابق خواسته و معیارهاى شما باشد یافت نخواهد شد. البته بعضى از اوصاف را نمى توان نادیده گرفت و احراز آنها لازم است؛ هر چند وى امتیاز بالا را داشته باشد (مانند خوش اخلاقى و ایمانى و صحت مزاج و عدم ابتلا به بیمارى‏هاى ارثى و ژنتیکى). T}توصیه‏هاى ضرورى‏{T در پایان به چند توصیه مهم اشاره مى‏کنیم: الف. حساسیت وسواس گونه نداشته باشید؛ بلکه دقت لازم است. ب. در تمام مراحل زندگى – به خصوص ازدواج که از حساسیت لازم برخوردار است – از توکل به خداوند و استعانت از ائمه هدى(ع) غفلت نورزید. لذا رعایت آداب شرعى نوشته شده در کتاب‏هاى روایى (مانند کتاب مکارم الاخلاق) ضرورى است. ج. به هنگام تحیر و تردید، از مشورت با افراد آگاه و خیرخواه و مورد اعتماد محروم نباشید. د. بدون جهت و به انگیزه‏هاى واهى و یا ویژگى‏هاى دنیوى و یا احتمالات بى پایه، خواستگار خود را رد نکنید. ه. نسبت به ازدواج نباید حساسیت افراطى نشان داد و همان گونه که گذشت باید نسبت به معیارهاى اساسى پاى فشرد، ولى بر معیارهاى غیر اساسى نباید اصرار کرد؛ چه بسا آنها را بعداً باید خود محقق سازید و یا باید از آنها چشم پوشى کنید؛ چرا که فردى که صد در صد مطابق خواست شما باشد، هرگز پیدا نخواهد شد و انسان ها باید با یکدیگر تفاوت داشته باشند تا بتوانند خود به کمالى ره یابند و فرزندان از هر یک از والدین – متناسب با ویژگى‏هاى شخصیتى او – بهرمند شوند. از غضب یکى بترسند و از مهربانى دیگر خشنود گردند. حساسیت بیش از حد سخت آسیب مى رساند و چه بسا موجب خسته شدن شما و فراموش شدن ویژگى‏هاى حیاتى و اساسى مى‏گردد. و. حتماً از کتاب‏هاى معرفى شده بهره بگیرید و صفات و خصوصیات همسر ایده آل؛ همانند ایمان، هم تراز بودن در طبقه اجتماعى و سطح فرهنگى و عدم زمینه ابتلا به بیمارى‏هاى ارثى و ژنتیکى را فراموش نکنید تا ازدواج موجب سعادت شما و خوشبختى گردد.

دکمه بازگشت به بالا