تاثیرگذاری در شخصیت و اخلاقیات دیگران

پرسش : در چه صورت انسان مى‏تواند در روحیات و اخلاقیات و معرفت شخص دیگر تأثیر بگذارد؟
پاسخ : مسأله تأثیرپذیرى یا تأثیرگذارى به توان‏ها و قابلیت‏هاى انسان در ابعاد مختلف بستگى دارد. مهم‏ترین امورى که در تاثیرگذارى دخالت دارد ویژگى‏هاى روحى از قبیل اراده استوار، اخلاق نیکو، حسن معاشرت و توان علمى بالا است. تاثیر پذیرى مثبت تا حدودى به این امور و نیز به میزان انعطاف پذیرى و حقیقت‏طلبى شخص ارتباط دارد؛ چنان که تاثیرپذیرى منفى از ضعف آگاهى و اراده برمى‏خیزد. بنابراین، هر اندازه در تقویت اراده و گسترش صفات حسنه و خلق و خوى پسندیده و افزون‏سازى آگاهى‏هاى خود، به ویژه در زمینه مسائل دینى و فرهنگى و اجتماعى، تلاش کنید به تدریج توان تاثیرگذارى بیش‏ترى خواهید یافت. تأثیرگذارى مهارتى است که به تدریج حاصل مى‏شود و در تحقق آن باید تأثیرگذار و تأثیرپذیر ضمن برخوردارى از آمادگى لازم و شرائط کافى در فضاى روانى مناسب قرار گیرند. رعایت اصول و نکات زیر در افزایش میزان تأثیرگذارى شما سودمند مى‏نماید: 1. کار خود را با تحسین و قدردانى صمیمانه از طرف مقابل شروع کنید. 2. با اندکى تفحص و جست و جو، برنامه خود را با برجسته کردن یک یا چند نکته مثبت و ارزشمند در طرف مقابل و تحسین صادقانه از وى به خاطر وجود آن امر مثبت آغاز کنید. 3. چنانچه اشتباه و لغزشى در طرف مقابل مشاهده کردید، وى را مورد انتقاد و سرزنش مستقیم قرار ندهید. 4. قبل از انتقاد از دیگران درباره اشتباهات خود حرف بزنید. 5. بکوشید شنونده خوبى باشید و دیگران را تشویق کنید درباره خود براى شما حرف بزنند. 6. صمیمانه دیگران را دوست داشته باشید و محبت باطنى خود را به آن‏ها اعلام کنید. 7. به دیگران اعتبار بدهید و کارى کنید احساس کنند مهم هستند. 8. در خصوص کار مورد نظرتان میل شدید در طرف مقابل ایجاد کنید؛ به عبارت دیگر، فضاى روانى لازم را براى انجام آن عمل فراهم آورید. 9. با دیگران چنان رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند. 10. نظرها و دیدگاه‏هاى خویش را بر دیگران تحمیل نکنید؛ زیرا مردم سخن تحمیل کنندگان عقیده را نمى‏پذیرند؛ با کسى که چون سرپرست با آن‏ها رفتار کند، دوستى نمى‏ورزند و به او اعتماد نمى‏کنند. براى آگاهى بیش‏تر ر.ک: 1. آیین دوست یابى، دیل کارنگى‏ 2. دوستى و دوستان، سید هادى مدرسى‏ 3. دوستى در قرآن، محمدى رى شهرى‏

دکمه بازگشت به بالا