ترسیم آینده روشن

پرسش : چگونه آینده‏اى مناسب را براى خود ترسیم کنیم؟
پاسخ : تقریباً همه انسان‏ها طالب آینده روشن و توأم با خوشبختى‏اند و در همین جهت تلاش مى‏کنند؛ گرچه ممکن است مصداق خوشبختى و سعادت نزد افراد متفاوت باشد. همه انسان‏ها داراى نوعى شناخت و مجموعه‏اى از باورهایند؛ به عبارت دیگر، نوع نگرش افراد به زندگى، خواسته‏هاى جهان بینى و ایدئولوژى آن‏ها است؛ یعنى هست و نیست‏ها و باید و نبایدها. بنابراین، هر چه نگرش‏ها و بینش‏هاى انسان قوى‏تر باشد و از ساختار منطقى‏تر و سازمان یافته‏تر بهره برد، زندگى اش بارورتر و آینده‏اش بهتر است و هر چه ساختار فکرى و اعتقادى از انسجام کم‏تر برخوردار باشد، رفتار انسان غیر منطقى‏تر و نابهنجارتر خواهد بود و در نتیجه آینده‏اش از افق‏هاى روشن دورتر. با توجه به آن‏چه بیان شد، رعایت راهکارهاى زیر نقش بسیار مؤثرى در ترسیم آینده روشن خواهد داشت: T}1. واقع بینى{T انسان باید، بر اساس واقعیت‏هاى موجود زندگى و امکانات و توانایى‏هایش، اهدافى براى خود در نظر بگیرد. یکى از مشکلات اساسى افراد، به ویژه جوانان، این است که ایده آل‏هاشان با واقعیت زندگى فاصله بسیار دارد. این افراد معمولاً در ارزیابى‏هاى خود دچار نوعى افراط مى‏شوند و بیش‏تر بر اساس تخیلات زندگى مى‏کنند. در نتیجه اهدافشان با استعداد و توانمندى‏ها همخوانى ندارد، به اهداف خود نمى‏رسند و با گذشت زمان دچار ناامیدى و سرخوردگى و نهایتاً افسردگى مى‏شوند؛ به گونه‏اى که حتى نمى‏توانند از حداقل امکانات خود نیز استفاده کنند. بنابراین، یکى از رمزهاى موفقیت واقع نگرى و اجتناب از افراط و تفریط است. T}2. استفاده بهینه از وقت و امکانات{T با در نظر گرفتن واقعیت‏هاى زندگى، باید با برنامه‏ریزى صحیحى امکان بیش‏ترین بهره‏ورى از فرصت‏ها و امکانات را فراهم آورد. لازمه استفاده از فرصت‏ها و امکانات شناسایى آن‏ها است؛ یعنى هر کس ابتدا باید فرصت‏هاى مفید و امکانات و توانمندى‏هاى خود را شناسایى کند ودر مرحله بعد، با تلاش و پشتکار از این سرمایه‏ها بهره گیرد؛ مثلاً ورود به دانشگاه و قرار گرفتن در کسوت دانشجویى فرصتى بسیار مهم است؛ چنان که دوره جوانى خود از فرصت‏هاى بسیار ارزشمندى به شمار مى‏آید. انسان واقع بین و فرصت شناس مى‏داند همیشه جوان نیست و همیشه فرصت بهره‏گیرى از دانشگاه برایش فراهم نمى‏شود. در نتیجه براى دستیابى به آینده‏اى روشن از این فرصت استفاده مى‏کند؛ به مهم‏ترین وظیفه دانشجو، یعنى رشد علمى و معنوى، مى‏اندیشد و از پرداختن به کارهاى جنبى و حاشیه‏اى مى‏پرهیزد. T}3. انتخاب دوستان خوب{T به تجربه ثابت شده است که دوست، به ویژه در دوران نوجوانى و جوانى، در زندگى انسان نقش تعیین کننده دارد. بسیارى، به رغم امکانات فراوان، به سبب دوستان نامناسب از توانمندى‏ها و ظرفیت‏هاى خود بهره نمى‏گیرند و در سراشیبى سقوط فرو مى‏افتند. پسر حضرت نوح(ع) نمونه‏اى از این افراد است که قرآن داستانش را بیان کرده است. بر اساس آیات قرآن کریم، دوزخیان مى‏گویند:M}«کاش فلانى را دوست انتخاب نکرده بودیم»{M؛ یعنى جهنمى شدن خود را نتیجه دوستى با افراد نامناسب مى‏دانند. بنابراین، یکى از راه‏هاى دستیابى به موفقیت انتخاب دوستان مناسب یعنى مؤمن و تلاشگر و وظیفه‏شناس است. T}4. تعیین هدف یا اهداف{T مشخص بودن هدف یا اهداف در موفقیت انسان نقش مؤثر دارد؛ زیرا تعیین هدف: الف) موجب افزایش انگیزه مى‏شود و انگیزه موتور محرک انسان در فعالیت‏ها است. اگر انسان انگیزه قوى داشته باشد، بیش‏تر تلاش مى‏کند و در نتیجه سریع‏تر به اهداف خود دست مى‏یابد. ب) معیار ارزیابى کارها را فراهم مى‏آورد و انسان مى‏تواند خود را ارزیابى کند. ج) در تعیین جایگاه انسان سودمند است؛ یعنى انسان مى‏تواند دریابد چه مقدار از راهى را که باید طى کند، پیموده و چه مقدار باقى مانده است. 5. نهراسیدن از شکست‏ها زندگى فراز و نشیب‏هاى بسیار دارد و بیش‏تر انسان‏ها شکست را در زندگى تجربه مى‏کنند. عده‏اى با شکست خوردن زانوى غم بغل مى‏گیرند؛ خود را در بن بست مى‏یابند و دچار ناامیدى مى‏شوند؛ ولى گروهى از شکست‏ها نمى‏هراسند و آن را سکوى پرش خود قرار مى‏دهند. براى رسیدن به آینده روشن، باید از شکست‏ها درس آموخت و با شناسایى عوامل ناکامى، آن‏ها را از مسیر زندگى حذف کرد. بنابراین، براى دستیابى به آینده‏اى روشن باید واقع بین، هدفمند، با برنامه و داراى دوستان خوب بود و هرگز از شکست‏ها نهراسید. البته، در کنار همه این امور، توکل به پروردگار و اهتمام به امور معنوى ضرورت دارد؛ زیرا همه خوبیها در دست خداوند است و یاد او انسان را از امید و آرامش سرشار مى‏سازد.

دکمه بازگشت به بالا