عشق یک طرفه

پرسش : آیا عشق یک سویه معنى دارد یا خیر؟ اگر جواب مثبت است، مى‏پرسم چطور مى‏شود انسان مدّت‏ها در دام عشق یکى – حالا فرض کنید جنس مخالف مخصوصاً – گرفتار مى‏شود و این عشق یا احساس تا چند وقت مى‏تواند دوام داشته باشد؟ آخر بنده مشکلى که دارم این است که ناخواسته به کسى علاقه‏مند شده‏ام و این به اختیار نبوده است. بنده سعى کردم از ملاقات با آن فرد اجتناب کنم تا این احساس برود، امّا گاه چنان مرا به سوى خود متوجه مى‏کند که حس مى‏کنم کششى هست و وقتى نیست، راحت هستم. البتّه از اردیبهشت ماه ایشان را ندیده‏ام؛ امّا همچنان بیش‏تر وقت‏ها ذهن مرا مشغول مى‏کند و حتّى به خوابم مى‏آید. در ضمن آن موقع که ایشان را مى‏دیدم تنها سلام بود و احوال پرسى و بس. سؤالات من از وى در مورد درس بود و هیچ حرفى یا چیز دیگرى در میان نبود. او استاد بنده بود و به دلیل درس‏هاى زیادى که داشتم ناچار بودم از وى سؤآل کنم. مدتى خواستم سؤال نکنم، دیدم از درس عقب مى‏مانم.
پاسخ : هنگامى که انسان به مرحله بلوغ یعنى نوجوانى و جوانى رسید، به صورت طبیعى هورمون‏هاى مربوط به جنس مخالف در او ترشح مى‏شود. این امرى طبیعى است درست مانند تشنگى و گرسنگى که در همه موجودات زنده وجود دارد. غریزه جنسى نیز چنین حالتى دارد و در سنین نوجوانى و جوانى به اوج مى‏رسد. یکى از پشتوانه‏هاى اساسى و مهم علاقه به جنس مخالف همین غرائز است. همان طور که تشنگى و گرسنگى را باید مهار و از راه صحیح و مشروع ارضا کرد، غریزه جنسى را نیز باید مهار و در مواقع مقتضى از راه صحیح و مشروع یعنى ازدواج ارضا کرد. در غیر این صورت، مشکلات اخلاقى جدى براى انسان به وجود مى‏آورد و حتى به سقوط و نابودى‏اش مى‏انجامد. بنابراین، این علاقه‏ها امرى طبیعى است؛ ولى باید با رعایت نکات زیر مهار گردد تا در زمان مناسب در ازدواج و زندگى آینده انسان هزینه شود. 1- نگاه‏هاى خود را به صورت کامل کنترل کنید؛ زیرا هر نگاهى مى‏تواند مشکل آفرین باشد. خداوند متعال زنان و مردان مؤمن را از نگاه به نامحرم منع کرده است. 2- سعى کنید به هیچ وجه به بدن، به ویژه صورت و چشمان جنس مخالف، نگاه نکنید. این نگاه‏ها، حتى اگر در آغاز به قصد لذت نباشد، مقدمه آن را فراهم مى‏کند و به تکرار و استمرار مى‏انجامد. 3- از حرف زدن با جنس مخالف، جز در مواقع ضرورى جداً اجتناب کنید و هنگام ضرورت، رعایت نکات 1و2 الزامى است. 4- با کنترل نگاه، دل خود را نیز کنترل کنید. P}زدست دیده و دل هر دو فریاد{E}که هر چه دیده بیند دل کند یاد {P P}بسازم خنجرى نیشش ز فولاد{E}زنم بر دیده تا دل گردد آزاد{P 5- در برخورد با جنس مخالف گرم نگیرید و بیش از حد ضرورت صحبت نکنید. براى زدودن علاقه‏اى که به آن فرد پیدا کرده‏اید، راهکارهاى زیر مناسب است: 1- سعى کنید هر گاه فکر او به ذهن شما خطور کرد، خودتان را به کار فکرى دیگرى مانند مطالعه مشغول سازید. 2- تا آن جا که امکان دارد در تنهایى قرار نگیرید؛ زیرا این فکر هنگام تنهایى بیش‏تر شما را آزار مى‏دهد. 3- به خود تلقین کنید که «من نباید به فردى که از تمایل او بى‏خبرم و چه بسا به دیگرى تمایل داشته باشد، علاقه داشته باشم». 4- به نامشروع بودن این علاقه‏ها و نگاه‏ها توجه کافى داشته باشید و بدانید اگر این علاقه‏ها را کنترل نکنید، در زندگى آینده خود دچار مشکل خواهید شد. 5- به خود تلقین کنید: من نباید علاقه و انرژى عاطفى‏ام را روى فردى هزینه کنم که تصمیم ندارد با من ازدواج کند. باید علاقه‏ام را براى زندگى آینده‏ام حفظ کنم. 6- با توجه و تمرکز روى مسائل معنوى به ویژه نماز و شرکت در مراسم مذهبى به خود آرامش دهید. 7- در اولین فرصت، اگر فرد مناسبى از شما خواستگارى کرد، ازدواج کنید و تمام عواطف و علاقه خود را در جهت صحیح هزینه کنید. 8- سعى کنید با مطالعه درباره خداوند و اهل بیت محبت به خداوند و اولیایش را در خود تقویت کنید. کمال واقعى انسان با عشق به معنویت تأمین مى‏شود.

دکمه بازگشت به بالا