راه کسب اعتماد به نفس

پرسش : وقتى احساس اعتماد نمى‏کنم چگونه از پس آن برآیم؟
پاسخ : اعتماد به نفس، توجه فرد به توانایى‏هاى خود و استفاده از آن‏ها است و شجاعت، عدم ترس در برخورد یا سختى‏ها و قوت نفس در مبارزه با مشکلات. انسان در ابتدا لازم است اعتماد به نفس به دست آورد؛ یعنى، توانایى خود را باور داشته باشد و در مرحله بعد با استفاده از توانایى‏ها با مشکلات برخورد کند. از این رو، شجاعت در مرتبه بعد از اعتماد به نفس قرار مى‏گیرد. اعتماد به نفس دو رکن دارد: 1. شناخت استعدادها و توانایى‏ها ى خود 2. باور کردن این توانایى‏ها در مرحله اول باید فرد به خودشناسى پردازد و ابعاد وجود خویش را به خوبى ارزیابى کند. خداوند به هر کس استعدادى خاص داده است. سید بن طاووس بر این عقیده بود که هر انسان در زمینه‏اى نابغه است. هر فرد باید استعداد ویژه خود را بشناسد و آن را به کار بندد. پس از شناخت توانایى‏ها، طبعاً فرد آن‏ها را باور مى‏کند. مرحله بعدى براى کسب اعتماد به نفس، استفاده از این توانایى‏ها در حل مشکلات و پیشبرد امور است. در این جا قوت نفس لازم است. روان شناسان این امر را بُعد انگیزشى فرد مى‏نامند. امور زیر در تقویت انگیزه فرد مؤثر است: الف) ورزش‏هاى پر تحرک تحقیقات روان‏شناسى نشان مى‏دهد افراد پر تحرک که به طور پیوسته ورزش‏هاى بدنى مى‏کنند، در برخورد با مشکلات موفق‏ترند. ب) به عهده گرفتن کارهاى سنگین و تلاش در جهت انجام آن سبب قوت نفس مى‏گردد. ج) به دست آوردن تکیه گاهى که قدرتى مافوق همه نیروهاى مادى داشته باشد. چنین پناهگاهى خداوند متعال است که قدرت مطلق حاکم بر هستى است. توکل بر خداوند قدرتى به انسان مى‏دهد که در مقابل قوى‏ترین افرد مى‏ایستد و در سخت‏ترین شرایط، به حل مشکلات مى‏پردازد. مطالعه کتاب‏هاى زیر در زمینه‏هاى فوق سودمند است: 1. قدرت تفکر، ژوزف مورفى، ترجمه هوشیار رزم آرا 2. قدرت اراده، محمد حسین سرورى 3. غلبه بر ترس و خستگى، ادوارد اسپنسرث

دکمه بازگشت به بالا