راه غلبه بر تفکرات منفی

پرسش : اشتباهات و رویداهای تلخی که در زندگی گذشته من بوده است موجب دلسردی‏ام شده و مرا نسبت به آینده نا امید کرده است. برای غلبه بر این بدبینی و تفکرات منفی چه کنم؟
پاسخ : یک خلبان برای به پرواز درآوردن هواپیما به برنامه پرواز نیاز دارد. او باید، افزون بر شناخت حدود مسؤولیت خود، از فاصله مبدأ تا مقصد، شمار مسافران و نوع بار، سوخت مورد نیاز، وضعیت هوا، ویژگی‏های موتور و روش هدایت هواپیما آگاه باشد تا بتواند در شرایط مساعد به درستی تصمیم گیرد و عمل کند. در سفر زندگی نیز هرکس ناخدای کشتی سرنوشت خویش است و باید با مقصد و راه رسیدن به آن آشنا باشد تا فراز و فرودهای زندگی را با موفقیت پشت سرگذارد؛ به عبارت دیگر، انسان باید اهدافش را برگزیند و در جهت دستیابی به آن‏ها بکوشد. در غیر این صورت، چون کشتی بی‏سکان است و مسیر حرکتش را امواج دریا تعیین می‏کند. چه بودید؟ چه هستید؟ چه خواهید شد؟ به راستی چه کسی پاسخ این پرسش‏ها را می‏داند؟ به خودتان بیندیشید. ارزیابی صادقانه رویدادهای گذشته مقدمه برنامه‏ریزی درست آینده است. تأثیر زندگی گذشته انسان بر زندگی کنونی‏اش یکسان نیست و می‏تواند مثبت )قوت و موفقیت( و یا منفی )ضعف و شکست( باشد. برای کسب موفقیت، باید کاستی‏ها و توانایی‏های خود را شناخت؛ بر توانایی‏ها تأکید ورزید و کاستی‏ها را کاهش داد؛ از اشتباهات و تجربه‏های ناگوار گذشته عبرت گرفت و آن‏ها را به وادی فراموشی سپرد؛ به بیان دیگر، باید رویدادهای تلخ گذشته را رها کرد و رخدادهای مطلوبش را به زمان حال تسرّی داد. آنگاه اهداف و آرزوها به وسوسه‏هایی سوزان و جانکاه تبدیل می‏شوند و ما را به سوی آینده حرکت می‏دهند. بیش‏تر مردم به دلیل‏های زیر از آینده خویش بیمناکند: 1- عدم دانش و آگاهی 2- عدم درک درست 3- عدم مهارت در کنترل احساسات توصیه‏های عملی زیر، برای چیرگی بر ترس‏های واهی سودمند می‏نماید. 1- تا وقتی از دانش و درک موقعیت کنونی خویش بهره‏مندید، می‏توانید آتیه خویش را تصور کنید. اگر برای کنترل احساسات و هیجانات منفی آمادگی دارید، از رویدادهای ناگوار نهراسید و نیرومندانه بر آن‏ها بتازید. به هر حال، برای چیرگی بر ترس، نخست باید آگاهی خود را گسترش داد. اگر اکنون ذهن خویش را با دانش و معرفت تغذیه کنید، در آینده از پاداشی سخاوتمندانه برخوردار می‏شوید. برای حل و فصل مسائل زندگی، از ذهن ناهشیارتان که چون رایانه عمل می‏کند، بهره گیرید. 2- هر روز را بهترین روز زندگی خود به شمارآورده، به آن عشق ورزید و به تمام رویدادهای خوب، بد و زشتش احترام بگذارید. زندگی موهبتی زیبا است. بی‏تردید همه ما نمی‏توانیم پیکاسو، چارلی چاپلین یا انیشتن شویم. اگر همه یکسان آفریده می‏شدیم، جهان از این همه تنوع سرشار نمی‏نمود. زندگی چنان بنیاد نهاده شده که بسیاری از رویدادهای آن از کنترل ما بیرون است؛ به بیان دیگر، نظام هستی بر سلسله مراتب قدرت‏ها و ناهمواری‏ها استوار است. چه بسا آنچه برای یکی جالب و شیرین می‏نماید، برای دیگری هرگز نیکو نباشد. با برخورداری از تدبیر درست، همواره می‏توان موقعیت‏ها را دگرگون ساخت و کاستی‏ها را به توانایی و سرمایه تبدیل کرد. گردونه زندگی پیوسته می‏گردد. به آسمان بالای سرتان بنگرید: لحظه‏ای آبی است و لحظه‏ای دیگر آکنده از ابرهای تیره. رویدادهای گذشته با زندگی کنونی‏تان ارتباط ندارد. ازاین‏رو، اشتباهات خود را تصحیح کنید و آنچه قابل تغییر نیست از لوح ضمیرتان بزدایید. هر یک از ما طیف گسترده‏ای از مسائل خُرد و کلان پیش رو داریم، آنچه برنده را از بازنده جدا می‏کند، چگونگی برخورد با این مسائل است. تنها کسانی پیروزند که از لحظه لحظه عمرشان بهره برند و به روش درست با چالش‏ها و ناهمواری‏های زندگی پیکار کنند. پس با مسائل زندگی برخورد جدی داشته باشید و در عین حال، از هر لحظه آن کام جویید. مفهوم زندگی زندگی موهبت است بپذیریدش. زندگی زیبایی است، تحسینش کنید. زندگی اندوه است، با آن روبه‏رو شوید. زندگی تکاپواست، به آن تن دهید. زندگی شادمانی است، با آن نغمه سر دهید. زندگی تعهد است ، به آن وفا کنید. زندگی مصیبت است، بر آن غلبه کنید. زندگی گرفتاری است، تحملش کنید. زندگی راز است، کشفش کنید. زندگی لذت است، از آن بهره گیرید. زندگی امید است، آرزویش کنید. زندگی سفر است، به پایانش برسانید. زندگی مسأله است، حلش کنید. زندگی هدف است، به دستش آورید. زندگی وسیله بازی است، با آن بازی کنید. زندگی نبرد است، جرأت حضور در آن را داشته باشید. هنگام تصمیم‏گیری در باره مسائل مهم زندگی، اندرز نزدیکان را کورکورانه نپذیرید. البته ادب چنان حکم می‏کند که به گفتارشان گوش فرا دهید؛ ولی اگر نادرستی پیشنهادها و پندهایشان را آشکارا احساس کردید، به گونه‏ای گفت و گو را پایان بخشید. آنگاه چشم دل بگشایید، از تجربه دیگران درس بگیرید و نتایج حیرت‏آور آن را تجربه کنید. ناگفته پیدا است باید مسائل پیچیده را با اهل فن در میان نهاد و از توصیه‏های خردمندانه‏شان بهره برد. شما یکی از مهم‏ترین افراد زمین به شمار می‏آیید، پس باید به خوبی از اهدافتان آگاه باشید و کوتاه‏ترین راه رسیدن به مقصد را بدانید. هنگام بالا رفتن از نردبان ترقی، دیگران را در پیمودن این مسیر یاری کنید؛ زیرا مهم‏ترین پیامد جانبی موفقیت، یاری کردن دیگران است. فراموش نکنید تنها هنگام توانایی می‏توان به دیگران یاری رساند. در این صورت بی‏تردید بهترین و دوست داشتنی‏ترین انسان شمرده می‏شوید. کی می‏خواهید به مقصد برسید؟ چه وقت باید حرکت کنید؟ هم اکنون برنامه‏های آتی خود را تنظیم کنید و جزء جزءِ آن را با دیدگان خرد بسنجید. واقع بین باشید، چگونه می‏خواهید به اهدافتان جامه عمل بپوشانید؟ چقدر به درازا می‏انجامد؟ چقدر سرمایه نیاز دارید؟ با چه مسائلی رو به رو خواهید شد؟ چگونه مسائل خود را حل و فصل می‏کنید؟ برنامه‏تان را به طور کامل روی کاغذ بیاورید. وقتی هر بخش از هدفتان جامه عمل پوشید، بی‏درنگ با علامت ضربدر تحقق آن را روی برنامه مشخص کنید. البته، پیش از هر اقدامی، فراموش نکنید که دیگران می‏توانند در اجرای برنامه‏ها بهترین هادی و حامی شما باشند؛ به عبارت دیگر، شما می‏توانید از: مهارت، اشتباهات، سرمایه و امکانات و روش‏های دیگران در تحقق اهداف خود بهره‏گیرید. شما ناگزیرید در هر موقعیتی به طور سنجیده خطر کنید و به ماجرا تن دهید؛ زیرا آنچه باید بیاموزید، در طول مسیر خواهید آموخت. البته یکباره خود را در امواج سهمگین دریا نیفکنید. از عمق کم شروع کنید و به تدریج که مهارت فزون‏تر یافتید، به عمق بیش‏تر گام نهید. ناگفته پیدا است، می‏توانید از اعتماد به نفس و احساس بی‏نیازی از کمک دیگران سرشار باشید و یکراست به عمیق‏ترین منطقه یورش برید. در این صورت، یکی از موقعیت‏های زیر را تجربه خواهید کرد: 1- اگر نتوانید شنا کنید، غرق می‏شوید. پس ضرورت دارد پیشاپیش برای نجات خود چاره‏ای بیندیشید. در حقیقت آن که بدون آشنایی به فن شنا و بدون امکانات ایمنی در نقاط عمیق به شنا می‏پردازد، یک ابله تمام عیار است. 2- ممکن است به رغم عدم مهارت در شنا غرق نشوید؛ زیرا، طبق قانون ارشمیدس، یک جسم غوطه‏ور در مایع به اندازه آب هم حجمش سبک می‏شود. بنابراین، اگر در میان تلاطم امواج دریا خونسردی خود را حفظ کنید؛ امکان نجات می‏یابید. 3- با توسل به مهارتتان در شنا، آسوده خاطر به هر سو که می‏خواهید می‏روید. در این موقعیت ایده‏آل، شما همه چیز را تحت کنترل خواهید داشت. در پایان سخن، تاکید می‏شود با ذهنیت مثبت آماده رویارویی با پیامدهای نامنتظره باشید وهرگز از اشتباه نهراسید؛ زیرا هر اشتباهی به شما چیزی می‏آموزد. افزون بر این، اشتباه پیامد جانبی کردارهای تهور آمیز و مبارزه‏جویی‏های جسورانه است. خطا بر ذهن و احساس انسان خوش‏بین و بالنده تأثیر نمی‏گذارد. آنچه آدمی را از حرکت باز می‏دارد، بدبینی و تفکر منفی است.

دکمه بازگشت به بالا