بهترین روش برای غلبه بر خشم

پرسش : روشی برای غلبه بر خشم و خونسردی به من بیاموزید. در لحظات عصبانیت کارهای منفی زیادی میکنم، حتّی خواهر کوچک‏ترم و پدر و مادرم از دست فریاد زدن من در عذاب قرار میگیرند.؟
پاسخ : برای تقویت بردباری باید طبق برنامه‏ای جدی در تقویت اراده خود بکوشید و همواره سعی کنید برخود مسلط باشید. در این‏باره راه‏های مختلف وجود دارد؛ ولی مهم آن است که در مسیر درمان کاملا جدی و قاطع باشید و آنچه پیشنهاد میشود بدون کم‏ترین کاستی به اجرا گذارید: 1. کاملا به خود مطمئن باشید که میتوانید روحیه خود را تغییر دهید؛ ولی برای نتیجه گیری عجول نباشید. با خود فکر کنید باید دست کم یک‏سال روی خود کار کنید. اگر چنین کنید حتما پس از آن دگرگون خواهید شد. 2. از حساسیت بیش از حد در هر زمینه بپرهیزید. 3. همواره در هر مسأله‏ای ابتدا از دیگران انتظار بدترین برخورد را داشته باشید و خود را برای تحمل آن آماده کنید. این مساله سبب میشود برخوردهای بهتر از مورد انتظار در شما خشنودی پدید آورد. در حالی که اگر همیشه انتظار برخورد خوب داشته باشید، چه بسا نتیجه عکس خواهید گرفت. 4. با خود شرط کنید که در هیچ موقعیتی برخورد تند نداشته باشید؛ و اگر ناگهان از شما چیزی سرزد خود را جریمه کنید؛ مثلا تصمیم بگیرید یا در صورت امکان نذر کنید، اگر بر سر کسی فریاد زدید، فلان مبلغ صدقه بدهید، و یا یک روز روزه بگیرید. کارآیی این روش بسیار بالا است و بسیاری از بزرگان بدین‏سان خودسازی میکردند. 5. از تفریحات سالم و تقویت کننده اراده، مانند کوهنوردی، نیز استفاده کنید. 6. در تصمیم‏گیریها حتی الامکان با افراد عاقل و پخته مشورت کنید و از اقدامات عجولانه و مطالعه نشده بپرهیزید. 7. بیش‏تر با افراد خوش خلق و غیر عصبی معاشرت کنید. 8. شرح موارد فوق را در جدولی بنویسید؛ موارد موفقیت یا شکست را در هر روز یادداشت کنید و در تقلیل موارد تخلف بکوشید. 9. در مواردی که ناراحتی عصبی بر شما فشار میآورد، در فضای آزاد یا دربسته فریاد بکشید و با مشت زدن به بالشت یا اشیای دیگر فشار عصبی را تخلیه کنید.

دکمه بازگشت به بالا