زیبایی های پرستش خداوند

پرسش : تصور می کنم جنبه زیبایی خدای متعال نادیده گرفته شده است همان زیبایی که می تواند همه را به پرستش وادارد زیبایی که شاید حتی برای مسلمین امری عادی شده است لطفا این زیبایی ها را برایم توضیح دهید؟
پاسخ : خدای متعال هم ذات مقدسش جمیل است و هم همه صفات او که عین ذاتش می باشد جمیل هستند. علم، کمال، قدرت، عظمت، رحمت و تمامی صفات الهی از زیبایی و جمال برخوردار است، همانطور که فعل الهی و خلقت او از زیبایی و جمال برخوردار است و همانطور که صفات دیگر الهی مطلق و بی انتهاست، جمال الهی نیز هیچ حد و محدودیتی ندارد و بی پایان و بی حد است. خدای متعال جمیل مطلق است و هیچ حد و اندازه ای برای جمال زیبا و دل آرای او نمی توان در نظر گرفت. هر تصوری که درباره جمال دل آرای الهی در نظر بگیریم، او از آن برتر و زیباتر است و هیچ گاه نمی توان به کنه زیبایی حضرت حق آگاه و آشنا شد. انسان می تواند در مسیر کمال و طریق مشاهدات باطنی به جلوه های کاملتر و زیباتری از حق برسد و تا بی نهایت این سیر را ادامه بدهد اما هیچگاه به انتهای جمال حق نخواهد رسید، زیرا جمال حق بی انتها و بی پایان و بی حد و مرز است و در یک کلمه خدای متعال جمیل مطلق است. زیبایی ذات پاک خداوند در آفریده های او، کلمات او، لطف و رحمت او و حتی غضب و عذاب او جلوه گر شده است. به طور نمونه: 1. نگاه به منظره های طبیعت و دقت در زندگی و راز بقای انواع حیوانات وحشی و اهلی، اسرار آمیزترین زیبایی ها را در نظر هر بیننده به تصویر می کشاند. 2. نگاه به تنوع انسان ها، نژادها با تمام اختلاف رنگ و قد و زیادی و کمی توانمندی و بالا و پایین بودن استعدادها از جلوه های دیگر زیبایی های آفریده های خداست. 3. انس با قرآن و کلمات دلنشین آن همراه با توجه به مفاهیم و ژرفای بلند معارف آن آینه ای از علم گسترده خداست. 4. نعمت بیشتر خداوند در نظام تکوین جهان که همیشه آب و آبادانی ها بیش از خشکسالی ها و سازندگی ها بیش از ویرانی و زلزله هاست نمایی از زیبایی کار خداست. 5. لطف و رحمت بیشتر خداوند در نظام تشریع که پیامبران بسیار را برای هدایت بشر در برابر وسوسه های شیطان فرستاده و پاداش ده برابر در برابر نیکی را در برابر مجازات یک برابر زشتی قرار داده از دیگر نمایشهای زیبای خداوند است. البته این همه، گوشه بسیار اندکی از آن زیبایی های پروردگار است که در این دنیا جلوه گر شده است و قطعا دنیا به جهت محدودیت های ذاتی خود بیش از این نمی توانسته است مظهر جمال جمیل الهی باشد و در عوالم دیگر که از سعه وجودی بیشتری برخوردار است جمال دل آرای الهی با ظهور بیشتری برای مؤمنان جلوه گر خواهد شد. البته مؤمنان حقیقی در همین دنیا می توانند از مشاهده جمال الهی بهره مند شوند اما بهره کاملتر آنها در آخرت است که بدون محدودیت های عالم ماده به مشاهده و لذت از جمال حضرت حق خواهند پرداخت. بیشترین لذت عارفان در دنیا از مشاهده جمال حضرت حق در جلوه های گوناگون آن می باشد از این رو رفتن به بهشت برای عارفان آن قدر جاذبه ندارد که دیدن جمال جمیل حق جذاب و اشتیاق آور است. به همین جهت خدای متعال لذات معنوی و جسمانی را در بهشت جمع نموده است و مؤمنان را در بهشت از لذت مشاهده در کنار لذات دیگر، به اندازه ظرفیت آنها برخوردار خواهد ساخت. نکته قابل توجه این که مشاهده جمال حق و درک آن در این دنیا در صورتی میسر است که انسان از زشتی های درونی وارسته شود و روح زیبایی در او به وجود آید، آنگاه متناسب با طهارت و زیبایی درونی، به زیبایی آفرینش و آفریننده آن پی خواهد برد.

دکمه بازگشت به بالا