چرا با خواهر زن با وجود نامحرم بودن نمیتوان ازدواج کرد

پرسش : در قرآن آمده است که مرد با یکسری از زنان نمی تواند ازدواج کند چون محرم است از این سخن می توان نتیجه گرفت که چون با خواهر زن نیز نمی توان ازدواج کرد پس خواهر زن نیز محرم است؟ چرا؟
پاسخ : بر اساس آیات قرآن حکم ازدواج بیان شده است. و کسانی که محرم هستند و یا به نحوی ازدواج با آنان حرام است را قرآن بر شمرده است. مثلا در ایه 23 نساء می فرماید: A}«حرمت علیکم امهاتکم … و أن تجمعوا بین الأختین الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما»{A (نکاح) مادرانتان … بر شما حرام شده است و نیز جمع دو خواهر با همدیگر _مگر آنچه که در گذشته رخ داده باشد که خداوند آمرزنده مهربان است. آنچه که از قرآن، روایات و فقه فهمیده می شود این است که علت تحریم ازدواج فقط رابطه نسبی یا سببی و رضاعی نیست مثلا زنی که در عده است اگر مردی او را عقد نماید و یا رابطه جنسی با او پیدا کند، آن زن بر این مرد حرام ابدی می شود. همانگونه که مشاهده می شود علت تحریم، تنها محرمیت و عدم آن نیست بلکه علاوه بر محرمیت امور دیگری نیز وجود دارد. به هر حال اینکه قرآن می فرماید جمع بین دو خواهر حرام است دلیل بر محرم بودن خواهر زن با شوهر خواهر (داماد) نیست. قرآن در مورد مادر، خواهر، دختر و … نکاح با آنان را حرام شمرده است اما در مورد دو خواهر فرمود جمع دو خواهر حرام است. لذا ازدواج با دو خواهر مطلقا حرام نیست کما اینکه در فقه هم به این مطلب پرداخته شده است که اگر همسر کسی بمیرد یا طلاق گرفته باشد، آن مرد می تواند باخواهر آن زن ازدواج نماید (و حرام هم نیست) بنابراین جمع بین دو خواهر حرام است و این حرمت بمعنای محرم بودن خواهر زن با انسان نیست چه آنکه اگر چنین بود بعد از مرگ یا طلاق زن، انسان نمی توانست با خواهر آن زن ازدواج نماید. و این نکته هم در خور دقت است که منظور از حرام بودن در آیه بمعنای محرمیت نیست بلکه منظور صراحت در حرمت جمع دارد. بر فرض هم که کسی با (وجود صراحت های آیات و روایات و فقه) در محرمیت و عدم محرمیت خواهر زن شک داشته باشد، اصل بر نامحرم بودن است و رابطه محرمیت برقرار کردن با خواهر زن، حرام خواهد بود. نکته دیگر اینکه قبل از ظهور اسلام ازدواج با دو خواهر بصورت همزمان جایز بوده است که آیه ضمن تحریم جمع بین دو خواهر، ازدواج های انجام شده قبل از نزول حکم مزبور را نیز باطل شمرده اما مجازاتی بر آن ذکر نکرده است (زیرا فعل قبل از نزول حکم بوده است).

دکمه بازگشت به بالا