خواندن سوره واقعه قبل از خواب

پرسش : هر شب قبل از خواب سوره واقعه را می خوانم .تاثیر آن در کدام بخش زندگی من خواهد بود ؟
پاسخ : علاوه بر آثاری که تلاوت آیات و سوره های قرآن به طور عموم در روح و روان و هدایت و سعادت انسان دارد، هر کدام از سوره های قرآن نیز اثری ویژه و مخصوص خود دارد. سوره واقعه نیز دارای آثار و برکات فراوانی است که به برخی از آنها اشاره می شود: 1. در حدیثی از پیامبر بزرگ اسلام چنین می خوانیم: H}«من قرأ سوره الواقعه کتب لیس من الغافلین»{H ؛ V}(مجمع البیان، ج 9، ص 212 و تفسیر برهان، ج 4، ص 273){V «هر کس سوره واقعه را بخواند در مورد او نوشته می شود که این فرد از غافلان نیست». 2. در حدیثی از حضرت صادق(ع) آمده است: «هر کس سوره واقعه را در هر شب جمعه بخواند خداوند او را دوست دارد و او را نزد همه مردم محبوب می کند و هرگز در دنیا ناراحتی نمی بیند و فقر و آفتی از آفت های دنیا دامنگیرش نمی شود واز دوستان امیرمؤمنان(ع) خواهد بود». V}(تفسیر نورالثقلین، ج 5، ص 203){V 3. در حدیثی از پیامبر اسلام(ص) آمده است: H}«من قرأ سوره الواقعه کل لیله لم تصبه فاقد ابدا»{H ؛V}(مجمع البیان، ج 9، ص 212){V «هر کس سوره واقعه را هر شب بخواند هرگز فقیر نخواهد شد». برای اطلاع بیشتر به تفسیر نمونه ج 23، ص 194 مراجعه نمایید.

دکمه بازگشت به بالا