مشخصات یک قاضی اسلامی

پرسش : اخلاق و منش قضایی و کلیه مسائل مربوط به شغل قضاوت و مشخصه یک قاضی اسلامی را بیان کنید؟
پاسخ : قضاوت امر خطیرى است و حضرتعالى باید آگاهانه و با توجه به شرایط قضا آن را انتخاب کنید. از طرفى هم اگر در خود صلاحیت‏هاى لازم را ولو به طور نسبى مى‏بینید اگر بتوانید به این صورت به جامعه اسلامى خدمت کنید انتخاب مقدس و قابل تقدیرى خواهد بود. در عین حال باید توجه داشته باشید که انسان همواره باید به جهاد و مبارزه با نفس بپردازد. بنابراین راه نجات گریز از مسؤولیت نیست، زیرا در هر مسیرى دام‏هایى فراروى انسان است و نفس آدمى را به خطرگاه‏هاى مهیبى مى‏کشاند. بنابراین باید مسؤولیت‏پذیر بود ولى شرایط زیر را نیز رعایت کرد: 1- توکل بر خداو استعانت دائمى از او، 2- اخلاص در عمل در آغاز و پایان، 3- تقویت بنیه علمى و ایمانى، 4- مبارزه دائمى با هواها و مهلکات نفسانى و شیطانى، 5- انس و ارتباط دائمى با خدا و اولیاى خدا، 6- استغناى نفس، روایات و احادیث در این باره زیاد است. پیشنهاد مى‏نماییم به «وسایل‏الشیعه، کتاب‏القضاء» و یا «میزان‏الحکمه، واژه القضاء» مراجعه نمایید. در عین حال سه روایت در اینجا بیان مى‏گردد: 1- «هر که کار قضاوت به او واگذار شود بدون کارد سر بریده شده است عرض شد: اى رسول خدا منظور از سر بریدن چیست؟ فرمود: آتش دوزخ»، V}(ترجمه میزان‏الحکمه، ج 10، 4952).{V 2- «در روز قیامت قاضى دادگر را مى‏آورند و چنان حساب سختى از او کشیده مى‏شود که آرزو مى‏کند کارش هرگز حتى درباره یک خرما میان دو نفر داورى نکرده بود»، V}(همان، 4954).{V 3- «هر که جویاى منصب قضاوت باشد و براى رسیدن به آن متوسل به این و آن شود، خداوند او را به خودش واگذارد و هر که مجبور به پذیرفتن آن شود خداوند فرشته‏اى بر او فرو فرستد که استوارش بدارد،V}(همان، 4954).{V

دکمه بازگشت به بالا