فرد شرابخوار تا چهل روز نمازش قبول نیست

پرسش : آیا دقیقا در قران ذکر شده است که فرد شرابخوار تاچهل روز نمازش پذیرفته نیست؟
پاسخ : درباره شرابخوار روایتی در کتاب علل الشرایع که از کتاب های قیم و خوب مرحوم شیخ صدوق در باب 52 حدیث 1 این طور آمده: «شخصی به نام حسین بن خالد می گوید محضر مبارک حضرت رضا(ع) عرض کردم برای ما از پیامبر(ص) روایت شده که فرموده اند: کسی که شراب بیاشامد تا چهل روز نمازش مقبول نیست، آیا این روایت صحیح است؟ حضرت فرمودند: راویان این حدیث راست گفته وحدیث را صحیح نقل کرده اند. عرض کردم: چرا نمازش تا چهل روز مقبول نیست نه کمتر از آن و نه بیشتر حضرت فرمودند: برای این که حق تعالی خلقت انسان را مقدر و معین فرموده با این بیان: وقتی نطفه انسان در رحم مادر قرار می گیرد 40 روز به حال نطفه بعد تبدیل به علقه می شود. تا 40 روز سپس مضعه می شود و 40 روز به این حالت است (و همین طور جلو می رود تا خلقت کامل شود) بنابراین وقتی شخصی شراب می خورد آن شراب 40 روز در بدن او می ماند و تا این زمان که بقایا و ذرات شراب درجوف او باقی است نماز نباید مقبول درگاه الهی واقع شود V}(علل الشرایع، انتشارات مؤمنین، ج 2، ص 127). {V البته گفتنی است عدم قبول نماز به معنای عدم صحت نماز نیست بلکه اگر مرتکب خطای شرابخواری شده باید بعد از حالت مستی نمازش را بجا آورد و منظور از عدم قبول، محرومیت از درجات بهشت است. اما در هر صورت باید نماز را بخواند که حداقل از درکات جهنم نجات یابد.

دکمه بازگشت به بالا