راهکارهای برای کنترل غریزه جنسی

پرسش : بسیاری ازدانشجویان این گونه ابراز می کنند که نیروی جنسی به شدت به آنها فشار می آورد . من معتقدم با تصحیح روش تغذیه می توان تا حدود زیادی مانع از انحرافات جنسی شد . خواهش می کنم در صورت امکان راهکارهایی (عملی) در این مورد یعنی تصحیح تغذیه جهت کنترل نیروی جنسی بفرمایید؟
پاسخ : راهکارهایی که در ذیل ارائه شده برای کنترل و هدایت صحیح غریزه جنسی مناسب باشد و قطعا اگر به آنها عمل شود تا حدود زیادی می شود بر حل مشکلات خود فایق آمد. چنان که مى‏دانید غریزه جنسى یکى از غرایزى است که خداوند در وجود انسان قرار داده است و باید در زمان مناسب و از طریق صحیح و مشروع به آن پاسخ داده و به ارضاى آن پرداخته شود تا دچار فشارهاى روحى و روانى و جسمى ناشى از عدم تأمین آن نشود. نه باید آن را کاملاً سرکوب کرد و نه مى‏توان آن را رها کردم. ازدواج راه طبیعى و مشروع ارضاى غریزه جنسى است با فراهم کردن امکانات و شرایط لازم باید سعى کرد به آن پاسخى صحیح داد. گر چه مشکلات گوناگون جامعه مانع ازدواج به موقع جوانان عزیز مى‏شود ولی در عین حال با کاهش سطح توقعات و انتظارات و پرهیز از تشریفات غیر ضرورى و کنار گذاشتن بعضى رسومات فرهنگى و اجتماعى منفى، به تأخیر انداختن مراسم عروسى در دوران نامزدى و عقد و بعضى تدابیر دیگر مى‏توان از مشکلات مادى واقتصادى که فراروى بسیارى از جوانان مى‏باشد نجات یافت. خداوند در قرآن کریم مى‏فرماید: «کسانى که تنگ دست مى‏باشند دلهره فقر و عدم امکانات مادى نداشته باشند که از ناحیه فضل و رحمت خاص خداوندى در امر نکاح وازدواج کمک خواهد شد». وعده خداوند قطعى است و کسى نمى‏تواند به آن بدبین باشد پیامبر اکرم(ص) نیز مى‏فرماید: «اگر کسى به این مطلب اعتقاد نداشته باشد به خداوند سوء ظن دارد آن ظلم و گناه بزرگى است». نباید به دلیل فقر و عدم امکانات مادى، اخلاق و ارزش‏هاى معنوى را از دست داد و با انجام بعضى کارها تمام قواى جسمى، روحى و روانى خود را نابود کرد و دچار عواقب سوء و پیامدهاى جبران‏ناپذیر آن شد. در عین حال در صورتى که به هر دلیلى امکان ازدواج نبود تا زمان فراهم شدن شرایط و امکانات ازدواج براى کنترل این غریزه سرکش که اگر رها شود دین و دنیاى فرد را تباه مى‏کند راهکارهاى عملى زیر را مورد توجه قرار دهید: 1- هفته‏اى یکى دو روز روزه مستحبى بگیرید. 2- هر روز به منظور تخلیه انرژى جسمانى خود به مقدار زیاد ورزش کنید. 3- اوقات فراغت خود را با انجام کارهاى هنرى، فنى، و کمک به هم اطاقى‏ها و… پر کنید. 4- در خوردن مواد غذایى انرژى‏زا و محرک مثل، خرما، پیاز، فلفل، تخم‏مرغ و… به حداقل لازم اکتفا کنید. 5- از تماشاى رفتارها و برجستگى‏هاى بدن دیگران و صحنه‏هاى تحریک کننده جدا خود دارى کنید امام صادق(ع) فرمود: «نگاه تیرى از تیرهاى شیطان است و چه بسا نگاهى اندوه‏هاى زیادى در پى داشته باشد». 6- براى تمام اوقات شبانه روز خود برنامه‏اى منظم و تدوین کنید و هیچ زمانى را بدون برنامه قبلى سپرى نکنید زیرا براى آن اوقات شیطان برنامه‏ریزى مى‏کند. 7- با شرکت در مجالس مذهبى، دعا، خواندن نمازهاى نافله و نافله شب پیوسته در صدد تقویت نیروى ایمان خود باشید. دوست عزیز طبیعى است براى نجات از این وضعیت لازم است با عزمى راسخ و اراده‏اى محکم به راه‏کارهاى فوق پاى بند باشید که در پرتو عمل به آن نکات و بدون هیچ گونه تنبلى، سستى، اهمال‏کارى موفقیت خود را تضمین خواهید کرد و گرنه دردى دوا نخواهد شد. لازم است در همین‏جا عشق و محبت شما به رشد و کمال و معنویت را ستایش کنیم و براى حفظ این روحیه و گسترش آن بین تمام جوانان و دانشجویان از خداوند متعال طلب کمک و یارى کنیم. علاوه بر آنچه گفته شد بیان موارد ذیل نیز به عنوان الگو مهم و کارساز است: 1. مسلما حفظ ایمان و ارزش‏هاى آن در محیط نامساعد بسى دشوار است ولى ارزش افزون‏ترى دارد. خداوند در سوره «تحریم» آیه 11 نمونه‏اى را براى این گونه افراد یادآورى مى‏نماید. خداوند براى مؤمنان آسیه همسر فرعون را مثال و نمونه مى‏آورد هنگامى که از شوهرش بیزارى جست و عرضه داشت: خدایا! من از قصر فرعون و زیورهاى دنیوى گذشتم و تو خانه‏اى در بهشت براى من بنا کن و مرا از شر فرعون و کردارش و قوم ستمکار نجات‏بخش. حفظ ارزش‏ها در محیط مناسب و مساعد هنر نیست. هنر آن است که در تندباد ضد ارزش‏ها ارزش‏ها مطرح شود. 2. کنترل مثبت: غریزه جنسى اگر با ازدواج مهار نگردد، مطلوب‏ترین راه تسلط بر آن، کنترل مثبت است و آن پرهیز از صحنه‏ها و کارهایى است که به تحریک این غریزه مى‏انجامد. این نوع از کنترل، که در حقیقت جنبه‏ى پیشگیرى دارد هم راحت است و هم بى‏زیان و بلکه مفید و راحت است، زیرا در این صورت همچون وسیله نقلیه‏اى است با سرعت معمولى و قانونى که در مواجهه با خطر، مهار آن زحمت چندانى ندارد و بى‏زیان است، زیرا با این حال کنترل غریزه فشارى بر جسم و روان تحمیل نمى‏کند تا به آن صدمه‏اى وارد شود و مفید است چون موجب مى‏شود مغز و اعصاب و قواى بدن در حالت عادى به سر برند و تعادل روانى شخص محفوظ بماند وانرژى و سرمایه‏هاى جسمى و روحى او بیهوده مصرف نشوند. برخلاف ماشینى که با سرعتى بسیار فراتر از حد شناخته شده و معمول خود سیر مى‏کند که چه بسا به کلى اختیار آن از دست صاحبش بیرون رفته و مصیبت‏هایى به بار آورد و کنترل آن هم در صورت تحقق، صدها زیان و رنج و زحمت و اضطراب براى وسیله و صاحب آن به همراه دارد. خداوند در قرآن کریم مى‏فرماید: «باید کسانى که قدرت و وضعیت مساعد براى ازدواج ندارند عفت پیشه کنند» V}(نور، آیه 33).{V با تأمل معلوم مى‏شود که عفت در این آیه کریمه معنایى عام دارد و عفت در همه اعضا و اندام را شامل است و اکنون طرق کنترل مثبت را به اختصار برمى‏شمریم: 1-2. پرهیز از فکر و ترسیم صحنه‏هاى محرک در ذهن و خیال. عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل مى‏کند که حضرت(ع) فرمود: H}«ان عیسى قال للحواریین:… ان موسى امرکم ان لا تزنوا و انا آمرکم ان لاتحدثوا انفسکم بالزنا فضلاً عن ا ن تزنوا فان من حدث نفسه بالزنا کان کمن اوقد فى بیت مزوق فافسد التزاویق الدخان و ا ن لم یخرق البیت؛{H عیسى به اصحاب خود گفت:… موسى به شما دستور داد که زنا نکنید و من به شما دستور مى‏دهم که فکر زنا هم در سر نپرورانید تا چه رسد به این که زنا کنید زیرا کسى که خیال زنا کند مانند کسى است که در خانه‏اى نقش و نگار شده دود و آتش به پا کند. چنین کارى گرچه خانه را نمى‏سوزاند ولى زینت و صفاى آن را مکدر کرده و فاسد مى‏کند» V}وسائل‏الشیعه، ج 14، ص 240).{V 2-2. دورى از نگاه‏هاى مسموم و مناظر تحریک‏آمیز. قرآن کریم در دو آیه متوالى دستور به اغماض و نگهدارى چشم از نگاه حرام و هوس‏آلود داده است. در آیه اول مى‏فرماید: A}«قل للمؤمنین یغضّوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم…؛{A به مؤمنان بگو دیدشان – را از نامحرمان – فرونشانند و نهانگاه‏هاى خود را – از وقوع در حرام – نگه دارند». و در آیه بعدى مى‏فرماید: A}«و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن…؛{A به زنان مؤمن بگو – چشمهایشان را فرو گیرند و نهانگاه‏هاى خویش را محافظت کنند» V}(نور، آیه 30 – 31).{V جالب این است که در هر دو مورد خداوند متعال نخست دستور به مراقبت از نگاه محرک و عفت چشم مى‏دهد و آن گاه به حفاظت از عورت فرمان داده است. رسول اکرم(ص) مى‏فرمایند: H}«النظره سهم مسموم من سهام ابلیس فمن ترکها خوفا من الله اعطاه الله ایمانا یجد حلاوته فى قلبه؛{H نگاه هوس‏آلود – تیرى است مسموم از تیرهاى شیطان – هر کس آن را به جهت خوف الهى ترک کند، خداوند ایمانى به او مى‏بخشد که حلاوت آن را در قلب خود احساس مى‏کند» V}(الاخلاق، سید عبدالله شبر، قم، انتشارات بصیرتى، ص 127).{V 3-2. گوش ندادن به آوازها و موسیقى‏هاى تحریک‏کننده و مبتذل. در حدیثى از حضرت صادق(ع) آمده است: H}«ان رجلا سأله عن سماع الغناء فنهى عنه و تلا قول الله عز وجل: «ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسؤولاً»{H؛ V}(اسراء، آیه 36).{V H} «و قال یسأل السمع عما سمع والفؤاد عمّا عقد والبصر عما ابصر؛{H مردى از آن حضرت درباره شنیدن آواز محرک پرسید. حضرت از آن نهى کرده و این آیه را خواندند: «به یقین گوش و چشم و دل هر یک مورد سؤال خواهند بود» و فرمود: گوش از آنچه شنیده و قلب از آنچه بدان دل بسته و چشم از آنچه دیده است مسؤول بوده و بازخواست خواهند شد» V}(مستدرک‏الوسائل، چاپ قدیم، ج 2، ص 459، ابواب یکتسب به، باب 80).{V 4-2. اجتناب شدید از نشست‏هاى غفلت‏زا و معاشرت با دوستان ناباب و گوش سپردن به سخنان تحریک‏آمیز. از حضرت امام باقر(عِ این‏گونه روایت شده است: H}«من اصغى الى ناطق فقد عبده، فان کان الناطق یؤدى عن الله عزوجل فقد عبدالله و ان کان یؤدى عن الشیطان فقد عبد الشیطان؛{H هر کس به سخن گوینده‏اى گوش فرا دهد او را بندگى کرده است، پس اگر ناطق از خدا بگوید شنونده، خداوند را بنده شده و اگر از شیطان و سخنان شیطانى بر زبانش جارى کند قطعا بندگى شیطان کرده است» V}(وسائل‏الشیعه، چاپ ایران، کتابفروشى اسلامیه، ج 12، ص 236).{V 5-2. اعتدال در خوردن. بى‏تردید پرخورى و بى‏نظمى در خوردن در ذخیره‏سازى و انباشتن موادى که نیازمند تفریغ باشد مؤثر است، ولى در صورت اعتدال و کم‏خورى سهم ناچیزى از آن صرف تهیه آن مواد مى‏شود. در حدیثى که قبلاً از پیامبر گرامى(ص) نقل کردیم، آن حضرت پس از آن که جوانان را به ازدواج ترغیب مى‏کنند مى‏فرمایند: «هر کس قدرت بر ازدواج ندارد و روزه بگیرد یقینا روزه نیروى غریزه او را تضعیف مى‏کند» V}(مستدرک الوسائل، ج 2، ص 531).{V 6-2. اشتغال، ورزش و سرگرمى‏هاى مفید. زیرا با وجود فراغت، هم مواد غذایى در تقویت غریزه به مصرف مى‏رسد و هم‏فکر و خیال مصروف چاره‏سازى در تفریغ آن مى‏شود و لذا در روایات بر اشتغال و کار و پرهیز از فراغت تأکید بسیار شده است. حضرت امام صادق(ع) در حدیث پردامنه «مفضل» مى‏فرمایند: H}«… وهکذا الانسان لو خلا من الشغل لخرج من الاشر والعبث والبطر الى ما یعظم ضرره علیه و على من قرب منه…؛{H … و همین‏گونه انسان اگر بى‏کار و فارغ باشد، به بیهودگى و سرمستى دچار مى‏شود و بر اثر آن به مسایلى مبتلا مى‏شود که زیان آن هم بر خود و هم بر نزدیکان او سنگینى خواهد کرد…» V}(بحارالانوار، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ج 3، ص 87).{V 7- 2.تلاوت قرآن. بى‏شک انس با قرآن، تلاوت، تدبر و تفکر در مضامین آن، خود شفاى هر دردى است که به سرعت کار هر پریشانى را رو به سامان مى‏برد و زخم‏هاى پنهان را التیام مى‏دهد و همت‏ها را تا آسمان‏ها بالا مى‏برد و بشر را از فرو رفتن در عالم حیوانات را نجات مى‏بخشد. امیرمؤمنان(ع) مى‏فرمایند: H}«و تعلّموا القرآن فانه ربیع القلوب واستشفوا بنوره فانه شفاء الصدور و احسنوا تلاوته فانه انفع القصص؛{H قرآن را فرا گیرید زیرا قرآن بهار دلهاست و از نور آن بر مرض‏ها و دردهاى خود مرهم بگذارید زیرا آن داروى شفابخش سینه‏هاست و آن را نیکو تلاوت کنید که به یقین سودمندترین قصه‏هاست» V}(وسائل‏الشیعه، ج 4، ص 825، ابواب قرائه القرآن، باب 1، ح 7).{V خلاصه این که: راه حل دین در خصوص نوع مقابله و مواجهه به غریزه جنسى نخست ازدواج و نکاح مشروع است و در صورت عدم امکان ازدواج، کنترل غریزه با وجود همه مشکلات آن، بهترین گزینه است زیرا بى‏بند و بارى و افسارگسیختگى و آلودگى به گناه، زیان های به مراتب خسارت‏بارتر و ویرانگرتر دارد. برادر عزیز و دردمند! درد و سوز و فریاد شما کاملا به جا و قابل درک است و پاک ماندن و پاک زیستن در این عصر و زمان هر چند بسیار سخت است ولی اگر توکل به خدا و توسل به اهل بیت(ع) داشته باشیم و برای خود مثلثی از توکل و توسل و اعتماد به نفس داشته باشند، این کار چندان دشوار نیز نمی باشد. می توان چشم خود را کنترل کرد و گوش خود را بست و دیگر اعضاء و جوارح را به لجام عقل پیوند زد و در یک جمله می توان غریزه سرکش جنسی را در اوج شهوت مهار کرد. زمینه های فساد فراوان است و دغدغه آن بسیاری از جوانان را آزرده می سازد ولی خروش شهوت و لهیب آن در برابر عزم و اراده جوانان و جوان دلان نه تنها قابل فروکش است، بلکه حتی با یک بار ایستادگی در برابر آن می توان چون یوسف پیامبر(ع) و ابن سیرین به مقاماتی دست یافت و از رسوایی ها دور ماند و خاطره خوش آن تجربه نورانی را در زندگانی ماندگار ساخت. در این مسیر لطف خداوند و امدادهای غیبی او نیز همیشه همراه و راه گشا است و فراموش نکنیم که این مقاومت و مبارزه از مقدس ترین نوع جهاد در راه خداست و خداوند می فرماید «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین؛ و کسانی که در راه ما کوشیده ا ند به یقین راه های خود را به آنان می نمایانیم و در حقیقت خدا با نیکوکاران است».

دکمه بازگشت به بالا