نسبت به گناهی که انجام داده ام عذاب وجدان دارم

پرسش : من با دختری نامحرم تماس بدنی داشتم ولی مرتکب زنا نشدم حالا خیلی پشیمانم فکر اینکه گناه بزرگی مرتکب شده ام من را رها نمی کند.خیلی استغفار کردم.مشهد رفتم و از امام رضا خواستم که شفاعتم کنند. فکر اون گناه منو داره له میکنه چیکار کنمí می خوام ازدواج کنم اما فکر این اشتباه نمیذاره فکر میکنم به همسر آینده ام بدهکارم… راهنمایی ام کنید…
پاسخ : توبه همان پشیمانی واقعی از گناه و تصمیم جدی بر ترک آن است . اکنون که به حمد الله شما از کرده خویش واقعا پشیمان هستید و وضعیت روحی شما به گونه است که دیگر سراغ رفتار ناپسند قبلی نخواهید رفت. مطمئن باشید که خدای متعال شما راخواهد بخشید احساس گناه را از خویش دور نمایید به رحمت و مغفرت الهی امیدوار باشید و نسبت به مغفرت خداوند هیچگونه یاْسی به خود راه ندهید و خداوند فرموده است اگر کسی واقعاٌ توبه کند من نه تنها او را می بخشم بلکه او را دوست می دارم A}«ان الله یحب التوابین»{A و همین حالتی که شما پیدا کرده اید یعنی از گناهی که مرتکب شده اید سخت پشیمانید این یکی از علایم توبهْ واقعی است استغفار کنید و از خداوند بخواهید شما را ببخشد انشاءا… مورد عفو خداوند قرار خواهید گرفت . سعی کنید هر چه زودتر ازدواج کنید و این مسئله را برای هیچکس بازگو نکنید. اما اینکه فرمودید نسبت به همسر آینده ام بدهکارم .نه اینطور نیست زیرا همسر آیندهْ شما حقی به گردن شما در زمانیکه آن گناه را مرتکب شدید نداشته زیرا در آن موقع همسر شما نبوده است بنابراین از این بابت هیچ نگران نباشید و حقی را از او ضایع نکرده اید و هیچ بدهکاری به او ندارید. انشاءا… بعد از اینکه ازدواج کردید سعی کنید به هیچ وجه این گناهی که در زمان مجردی مرتکب شده اید برای همسر خود بازگو نکنید و حتی از هرگونه ارتباط با نامحرم چیزی برای او نگویید زیرا بیان این مسائل در پیوند عاطفی و روابط زناشویی شما اثر سوء می گذارد.

دکمه بازگشت به بالا