خواندن نماز اول وقت برای اتصال به نماز امام زمان

پرسش : اینکه می گویند نماز اول وقت را اقامه کنید تا به نماز امام زمان (عج) متصل شود با توجه به تفاوت افق ها این امر چگونه ممکن است؟
پاسخ : در این باره به دو مطلب اشاره می کنیم: 1. از آنجا که به طور معمول امام زمان(عج) نماز خود را اول وقت می خوانند اگر ما هم نماز اول وقت بخوانیم در حقیقت از ایشان پیروی کرده ایم و با پیروی از ایشان نماز ما ان شاءالله قبول می شود. بنابراین اختلاف افق ملاک نیست بلکه پیروی از روش ملاک است. [به نقل از آیت الله جوادی آملی در درس تفسیر] 2. از آنجا که حضرت در مناطق مختلف حضور دارند. چه بسا هنگام اول وقت در منطقه ما باشند. همین احتمال کافی است که ما بر نماز اول وقت مراقبت کنیم تا به هم زمانی نماز خود با نماز امام زمان(عج) موفق شویم.

دکمه بازگشت به بالا