سقط جنین و قتل عمد

پرسش : مسئله قتل عمد در سقط جنین را در کدام مرحله از رشد می توان عنوان نمود؟
پاسخ : اما راجع به سؤال شماره 2 مسأله قتل عمد… در رابطه با قسمت اول این سؤال که قتل عمد در سقط جنین در چه زمانی اتفاق می افتد جوابش را فقها به تفصیل بیان کرده اند که قبل از بیان جواب فقها ذکر این نکته ضروری است . که اگر کسی گلها و شکوفه های یک درخت را که قابلیت تبدیل شدن به میوه را دارند از بین ببرد فقط ضامن قیمت گلها و شکوفه ها نیست بلکه باید آن قابلیت استعداد تبدیل شدن به میوه را هم در نظر گرفت که روشن است هر چه آنها به مرحله فعلیت و تبدیل شدن به میوه نزدیکتر باشند ارزش آنها بیشتر خواهد بود و در مسأله سقط جنین از وقتی که نطفه در رحم مادر قرار گرفت و قابلیت تبدیل شدن به یک انسان را پیدا کرد از همان مرحله انعقاد دارای دیه است و هر چه به مرحله فعلیت و یک انسان کامل نزدیک تر می شود دیه او بیشتر می شود.
و فقها با استناد به روایات معصومین (ع) فرموده اند اگر نطفه در رحم استقرار یابد دیه اش 20 دینار (20 مثقال طلا) در علقه 40 دینار در مضغه 60 دینار و در جای که استخوان پیدا کرده 80 دینار وقتی روی استخوان راگوشت گرفته و خلقت بدنی کامل شده 100 دینار و اگر روح در ولوج کرده یعنی دارای نفس انسانی شده هزار دینار که این تفصیل از علی (ع) و امام باقر و امام صادق(ع) نقل شده و هر سه بزرگوار تمسک به آیات شریفه 12 تا 14 سوره مؤمنون که گذشت کرده اما اینکه ولوج روح (نفس انسانی) در بدن دقیقا در چه زمانی است مستفاد از آیات و همه روایات این است که بعد از کامل شدن خلقت بدن است و در بعضی روایات از معصومین علیهم السلام نقل شده که در چهار ماهگی است. V}(ملا محسن فیض کاشانی ، وافی ، ج 2، ص 109) {V لذا از نظر اسلام همین که نطفه در رحم استقرار پیدا کرد و قابلیت تبدیل شدن به یک انسان پیدا کرد ، اگر او را از بین ببرند سقط جنین صدق می کند و تابع مراحل تکاملش دیه او متفاوت است اما درباره قتل عمد سقط جنین ابتدا باید یاد آور شوم که قتل از دیدگاه فقها سه قسمت است: 1. قتل عمدی که کسی را به قصد کشتن بزنیم یا وسیله کشنده باشد مثل چاقو و… حکمش این است که اولیاء مقتول می توانند قاتل را قصاص کنند. 2. شبه عمد که قصد قتل نیست وسیله هم کشنده نیست و شخص فقط قصد فعل و زدن شخص را داشته در این صورت خود قاتل باید دیه بدهد. 3. خطای محض که حتی به نیت به این شخص قصد فعل هم نداشته که باید عاقله قاتل دیه را بپردازد. اما درباره جنین در هر سه صورت حکمش دیه است که در صورت اول و دوم خود جانی با ید دیه بپردازد و در صورت سوم که خطا محض باشد عاقله (اقوام نزدیک قاتل) بپردازند . پس عمد و شبه عمد و خطا در هر یک از مراحل استقرار نطفه تا مرحله ولوج روح صدق می کند لکن میزان قرب و بعدش به انسان کامل بودن دیه اش متفاوت است. اما ذیل این قسمت سؤال که کل قوانین طبیعت را مفعول به فاعلیت خدای بزرگ می دانیم: مقصود روشن نیست یا مراد شما این است که فاعل مطلق در عالم هستی خداوند متعال است به اقتضای توحید افعالی و انسان هیچ کاره و تکلیفی ندارد یا مراد شما این است که کل عالم هستی چه تکوین و چه تشریع دارای قوانین است و قوانین شرعی ریشه در قوانین تکوین و مصالح و مفاسد واقعی انسان دارد. اگر مراد شما احتمال دوم باشد می گوییم درست است و هیچ مناقشه ای هم ندارد و اگر احتمال اول باشد که بخواهیم از فاعلیت مطلق خداوند از ایشان رفع تکلیف کنیم این برداشت درست نیست و فلاسفه و متکلمان اسلامی در بحث توحید افعالی به صورت کامل این شبهه را جواب داده اند که به اختصار اشاره می کنم که چون فاعلیت انسانها در طول فاعلیت مطلقه الهی است یعنی اراده حق تعلق گرفته به صدور افعال انسان از روی اراده و اختیار که اراده انسان جزء اخیر علت تامه افعال اوست و هیچ منافاتی بین دو فاعلیت که در طول هم هستند نیست وانسان نسبت به افعالش مؤاخذه می شود. برای تحقیق درباره قسمت اول سئوال به این آثار مراجعه فرمایید: – کتاب دیه، بخش دیه جنین، دکتر احمد ادریس، ترجمه دکتر علیرضا فیض – تحریر الوسیله حضرت امام ، جلد 2 ، ص 568 و در رابطه با قسمت دوم ر.ک: – معارف قرآن بخش 1 ، ص 78، به بعد – آموزش کلام اسلامی، جلد 1 ، محمد سعیدی مهر

دکمه بازگشت به بالا