زن موجودی لطیف و ظریف

پرسش : اینکه می گویند زن ،انسان لطیفی است کلا از نظر مراجع و علما چیست؟
پاسخ : این سخن که زن موجودی لطیف و ظریفی است برگرفته شده از سخنان ائمه اطهار(ع) است. در روایتی حضرت علی(ع) در نهج البلاغه می فرمایند: «فان المرأه ریحانه و لیست بقهرمانه؛ زن مانند ریحان است نه قهرمان». همان طور که ریحان لطیف و ظریف است، زن نیز چنین روحیه ای دارد و از نظر جسمانی و نیز از نظر روانی لطیف و ظریف است بنابراین نباید کارهای مشکل و دشوار را از زن انتظار داشت و بر دوش او گذاشت و برای شادابی و با نشاط بودن آن باید کمال سعی و تلاش را انجام داد. مردم ریحان را با دست خود افسرده و پژمرده نمی کنند. ما نیز نباید زن را پژمرده و افسرده کنیم. و شاید به همین جهت باشد که امیرالمؤمنین(ع) در سخنی دیگر بر مردم خطاب می کند که «فدارها علی کل حال و احسن المصاحبه لها لیصفوا عیشک؛ در هر حال با همسرت مدارا کنید و با او به نیکی معاشرت نما تا زندگی ات با صفا شود». صفا و آرامش زندگی در پرتو مصاحبت نیکو با همسر است. این موضوع مورد تأکید و تأیید دانشمندان علوم تجربی نیز هست. زن از نظر ساخت بدنی و روانی از دیدگاه علم آشکارا از مرد متفاوت است تمایزات روانی زن و مرد از نظر روان شناسی و در فرهنگ های مختلف به اثبات رسیده و خطاست که این تفاوت ها را زاییده تربیت و محیط دانست. جنس زن از جنس مرد لطیف تر است و عطوفت بیشتری دارد و به رسیدگی و مراقبت از دیگران توجه بیشتری نشان می دهند و آن را می توان با شواهد روشن زیستی و تحقیقات جدید مشاهده کرد.

دکمه بازگشت به بالا