چگونگی رفتار با منافقین

پرسش : با منافقین چگونه باید رفتار کرد؟
پاسخ : در قبال هر گناه و گنهکاری وظیفه یک مؤمن امر به معروف و نهی از منکر است در قبال شخص منافق نیز باید امر به معروف و نهی از منکر را با رعایت شرایط آن اجرا نمود که عبارتند از: 1. شناساندن معروف و منکر: اول باید سعی کنیم حق را به شخص گنهکار بشناسانیم – ممکن است شخص منافق از حقیقت کار خود بی اطلاع باشد. 2. تبیین قبح و بدی نفاق: اگر منافق زشتی کار خود را بفهمد ممکن است به راحتی از این عمل زشت دست بردارد. 3. تحویل نگرفتن و صمیمی نشدن با او. 4. ناراحت شدن از او و ابراز این ناراحتی. 5. طرد او از جامعه مسلمین و مؤمنین. و اگر در هر مرحله آن شخص اصلاح شد مجاز به اجرای مرحله بعد نیستیم.
دکمه بازگشت به بالا