آموزش و یادگرفتن فن خطابه و جدل

پرسش : چگونه می توان فن خطابه و جدل را یاد گرفت آیا در این زمینه کتابهایی برای مطالعه هست و یا اینکه باید از یک فرد آگاه سؤال کرد و فرا گرفت ؟
پاسخ : یادیگری هر مهارتی مستلزم شاگردی کردن و تمرین و ممارست است همه ما وقتی به دنیا آمدیم هیچ کدام از کارهایی که الان بلد هستیم یا مهارت هایی که یاد گرفته ایم بلد نبودیم با گذشت زمان، مشاهده رفتار دیگران، رفتن به مدرسه و تمرین بسیاری از چیزها را آموختیم. فن خطابه و سخنرانی نیز یک مهارت است و می توان آن را مانند سایر مهارت ها آموخت برای به دست آوردن این مهارت راه کارهای زیر مؤثر است: 1. به خود تلقین کنید که من می توانم این مهارت را یاد بگیرم و به توانمندی های خود اعتماد کنید. 2. از آنجایی فن خطابه مستلزم داشتن فکر منظم و منطقی است سعی کنید حتما یک دور مباحث منطق را دقیق و عمیق مطالعه کنید. 3. بعد از یادگیری فنون خطابه و جدل، تمرین عملی را آغاز کنید. روزی 15 دقیقه در مقابل آیینه بایستید و تمرین سخنرانی کنید. 4. به نوارهای سخنرانی و میزگردهایی که بحث های طرفینی مطرح می شود را به صورت جدی دنبال کنید. 5. مطالبی را که می خواهید بیان کنید از قبل آماده و دسته بندی کنید. 6. روی موضوع مورد بحث باید تسلط علمی کافی داشته باشید زیرا عدم تسلط روی موضوع موجب عدم انسجام مطالب در سخنرانی می شود. 7. قبل از سخنرانی آنچه را می خواهید بیان کنید برای خود بازگو کنید. در ضمن مطالعه کتاب های زیر در کسب مهارت های فن خطابه و سخنرانی و بحث و مناظره با دیگران مؤثر است. 1- کتاب آیین سخنرانی ، دیل کارنگی، ترجمه ریحانه جعفری و پروین قائمی 2- فن خطابه، محمدتقی فلسفی در پایان توصیه می شود یک کتاب منطق نیز مطالعه کنید (کتاب منطق، شیروانی مناسب است).

دکمه بازگشت به بالا