آیا ممکن است نفرین دامن گیر خانواده ای شود

پرسش : آیا ممکن است نفرین دامن گیر خانواده ای شود منظورم این است که آیا ا گر پدری نفرین شود این موضوع می تواند دامنگیر فرزندان او نیز شود راه رهایی چیست؟
پاسخ : نخست باید دانست جامعه انسانی همانند پدیده های طبیعی دارای ارتباط ارگانیک می باشند و نسبت به یکدیگر تأثیر گذارند چنان که در قرآن مجید می خوانیم: «واتقوا فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه واعلموا ان الله شدید العقاب؛ و از فتنه ای که تنها به ستمکاران شما نمی رسد بترسید و بدانید که خدا سخت کیفر است» V} (انفال، ایه 25).{V اما باید دانست این تأثیرگذاری به طور اقتضایی است و می توان از راه های مختلف آثار منفی را کم کرد و یا از بین برد. مانند انجام امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت و موعظه،استغفاروپرداخت صدقه ، خطایی که موجب نفرین شده جبران گردد.

دکمه بازگشت به بالا