فحش و ناسزاگویی در دعوا

پرسش : اگر در حین دعوا از روی عصبانیت ناخواسته فحشی زشت دادیم باید چه کار کنیم؟
پاسخ : دشنام دو گونه است: 1. دشمنامی که در اصطلاح قرآن کریم و فقه اسلامی «قذف» نام دارد و آن نسبت دادن زنا یا لواط به مرد یا زن مسلمان پاکدامن است. این نوع دشنام از گناهان کبیره است و در روایات به کبیره بودنش تصریح شده و در قرآن مجید بر آن وعده عذاب داده شده است. در سوره نور آیه 24 خداوند می فرماید: «آنان که به زنان با ایمان نسبت ناروا می دهند در حالی که آن زنان از این امر بی خبرند در دنیا و آخرت از رحمت خداوند دورند و ملعون می باشند و برای آنها عذاب بزرگی است». دشنام اگر به این صورت باشد، دشنام دهنده باید حد شرعی که هشتاد تازیانه است بخورد البته مشروط به چند امر: 1. دشنام دهنده (قذف کننده) باید بالغ باشد، پس اگر طفل نابالغ یا دیوانه باشد، حد بر او جاری نمی شود. 2. دشنام داده شده (قذف شده) پنج شرط در او باشد: بلوغ، عقل، حر بودن (بنده نباشد) ، اسلام، پاکدامن بودن، یعنی تظاهر به عمل زشت و شنیع نباشد و از نسبت ناروا به او دادن ناراحت گردد و اگر یکی از این پنج شرط در او نباشد، دشنام دهنده را حد نمی زنند. 3. دشنام به زنا یا لواط باشد و نسبت دادن هم صریح باشد نه کنایه، مثلا به مرد مسلمان بگوید: «ای لواط کننده یا دهنده یا ای زنا کننده» یا به زن مسلمانی بگوید: «ای زنا دهنده» البته اجرای حد در صورتی است که دشنام داده شده، اجرای حد را از قاضی و حاکم شرع بخواهد. 4. دشنام دهنده نتواند نسبتی را که داده اثبات کند و اثبات زنا یا لواط به آوردن چهار شاهد عادل مرد است و اگر نتوانست چهار شاهد بیاورد او را حد قذف (نسبت ناروا دادن) می زنند که هشتاد تازیانه است. البته این شرایط مربوط به اجرای حد است و اگر این شرایط نباشد حرمت این نسبت ناروا دادن و این گونه دشنام به جای خود باقی است و در برخی موارد شرعا تعزیر ثابت می شود (تعزیر، مجازاتی است که اندازه و مقدار خاصی برای آن در قرآن و روایات بیان نشده و حاکم شرع به حساب صلاح دید و شرایط خاص، اندازه معنی از مجازات را برایش تعیین می نماید). 2. دشنامی که نسبت ناروای زنا یا لواط نمی باشد، بلکه هر نسبتی است که به مسلمان غیرمتظاهر به فسق داده شود و موجب اذیت او گردد که این نیز حرام است و با شرایطی تعزیر دارد. مثل این که بگوید: «ای فاسق، ای شرابخوار، ای سگ، ای الاغ». در روایت آمده که امیرمؤمنان(ع) فرمود: اگر مردی به مرد دیگر بگوید: فاسق یا خبیث یا کافر یا منافق یا حمار باید او را سی و نه تازیانه زد. در روایت آمده است: چهارنفرند که دوزخیان از آنها در آزارند، یکی از آنها کسی است که پیوسته از دهانش چرک جاری است و آن کسی است که در دنیا دشنام می داده است. در هر صورت وظیفه فعلی شما توبه و استغفار واقعی و طلب آمرزش از خداوند و راضی کردن و خشنود کردن کسی است که مورد دشنام قرار گرفته است. و باید تصمیم جدی بگیرید که در آینده بر خود مسلط باشید و هرگز عصبانیت شما را از مرز اخلاق و حدود شرعی و الاهی خارج نسازد. توجه داشته باشید گرچه انسان در حال عصبانیت مانند گویی در دستان شیطان است چنان چه این مضمون در حدیث آمده است و ممکن است به چیزهای زیادی در آن حال توجه نداشته باشد ولی در هر صورت از انسان سلب اختیار نمی کند و مهم تر از آن که مقدمات عصبانیت در اختیار خود انسان است و اگر فردی زمینه بروز عصبانیت را فراهم نیاورد معمولا به زودی تسلیم خشم نمی شود و اگر هم عصبانی و خشمگین شد، کنترل خود را به کلی از دست نمی دهد و زمان اختیار را کاملا به دست شیطان نمی دهد. جهت مطالعه بیشتر پیرامون دشنام و احکام آن به گناهان کبیره، شهید آیت الله دستغیب شیرازی، ج اول، گناه شماره 12 مراجعه نمایید. برای آگاهی از آثار زیانبار خشم و غضب و راه های درمان آن به کتاب ارزنده معراج السعاده، تألیف ملااحمد نراقی(ره) مراجعه کنید.

دکمه بازگشت به بالا