چرا در ازدواج موقت دختر باکره اجازه پدر شرط است

پرسش : ابایی ندارم…به هر حال… به این نتیجه رسیدم که اصلا ازدواج موقت محال تر از ازداوج دایم است…چرا که اسلام میدانسته شرطی گذاشته که میدانسته محال است…شرط اذن ولی…یا این که مرکزی نیست برای این کار…باید بگیم که اصلا اسلام فقط نسخه پیچیده و امکان اجرایش محال تر از فرضش هست… شریعت ایده آل ناممکن …یعنی به نظر بنده اسلام اینجا زرنگی کرده و شرط محالی گذاشته…امیدوارم مرا با ارشاداتتان راهنمایی کنید؟
پاسخ : اذن پدر در ازدواج دختر باکره نقش حفاظتى از دختر را دارد؛ زیرا جوانى و نوجوانى دوران غلبه احساسات است و ممکن است دخترى تحت تأثیر احساسات به ازدواج ناصحیحى تن در دهد؛ حال آن که کار او فقط جنبه احساسى وغلبه شهوت داشته و با هیچ معیار خردپسندانه‏اى مطابق نباشد و ممکن است خود نیز پس از اندکى به شدت پشیمان شود. بنابراین دختر در انتخاب خویش آزاد است واواست که بایستى واقعا خواهان ازدواج با کسى باشد و اگر پدرى به زور دختر را مجبور به عقد کند، آن عقد باطل است؛ ولى غرض از این ترکیب حفاظت از منافع دختر است تا خداى ناکرده به دام افراد شیّاد – که جز تأمین هوس خود، هدفى دیگر ندارند – سقوط نکند. گفتنى است در موردى که دختر خواستگار خوبى دارد و پدر بدون دلیل موجه با آن مخالفت مى‏کند و دختر از این بابت متضرر شده و احتمال مى‏دهد غیر از این مورد، خواستگار مناسبى براى او پیدا نشود، مى‏تواند بدون اذن پدر نیز عقد کند (البته با مراجعه به دادگاه و گرفتن مجوز جهت ثبت ازدواج). هم‏چنین گفتنى است برخى از فقها اساسا اجازه پدر را، شرط صحت عقد نمى‏دانند. شواهد تاریخی از زمان امامان علیهم السلام تاکنون در میان شیعیان گواه بر کاربردی بودن این روش و اجرایی بودن آن است. و در صورتی که در جامعه فرهنگ سازی شود و در چارچوب قانونمند اجرا شود. از راه حل های بسیار مناسب و سالم است. البته ناگفته نماند؛ سختگیری ها نسبت به دختران است به خاطر زندگی آینده آنان، اما کسانی که دختر نیستند و یا شوهرانشان از دنیا رفته اند و یا طلاق گرفته اند، نیاز به اذن ولی ندارند. با توجه به آنچه گفته شد به خوبی آشکار می شود راهکارهای اسلامی اجرایی و کاربردی است و حتی سهولت در آن بیشتر از سختگیری است مگر در مواردی که خطرات جدی در پی داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا