آیا رضایت والدین در ازدواج پسر شرط است

پرسش : آیا رضایت والدین در ازدواج پسر شرط است؟ و آیا این موجب حقارت و تحقیر پسر و علامت ناتوان شمردن وی نیست؟ و جوامع ایرانی و اسلامی را از پیشرفت باز نمی دارد؟
پاسخ : قبل از آغاز سخن از ارتباط شما که حکایت از حسن اعتمادتان به کارشناسان این مرکز دارد، تقدیر و تشکر می کنیم و امیدواریم در انجام خدمت به شما خوبان روزگار موفق باشیم انشاءالله. اما در مورد موضوع مد نظرتان معروض می دارد که اجازه والدین در ازدواج اگر چه برای دختر لازم است اما برای پسر از دیدگاه فقهی شرط نیست و لازم نیست جهت ازدواج با شخصی معین از آنها کسب اجازه نماید لذا آنچه در مجامع گفته می شود و از این ناحیه زمینه ی سرزنش و تحقیر مسلمانان و تنقیص احکام شرعی اسلام را فراهم می آورد نه اصلا مورد ندارد چون اسلام در مورد ازدواج پسر اجازه گرفتن را لازم نمی داند تا بواسطه ی این حکم اسلام مورد هجمه واقع شود. اما جهت دیگر بحث، بررسی تربیتی و روان شناختی قضیه است که آیا چنین حکمی از دیدگاه تربیت اسلامی وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد جه توجیهی دارد؟ از دیدگاه تربیتی کسب رضایت والدین در ازدواج از طرف پسر و دختری که ازدواج مجدد می کند بسیار پسندیده و خوب است (نه آنکه ضرورت و وجوب داشته باشد) چه این رضایت منتهی به دو پیامد اساسی می شود و دو نتیجه اساسی و بسیار مهم را در پی خواهد داشت: 1. جلب رضایت والدین با کسب مشورت و اخذ نظر آنها در انجام یک رخداد خطیر می شود . خود می دانید که آگاهی از نظر افراد آگاه و خیرخواه و متعهد در انجام یک کار موجب می شود درصد خطا و در آن کار کاهش یابد و میزان ضرر و بروز پیامد منفی در آن کار را بسیار کاهش می دهد. حال در رخدادی مانند ازدواج که گوشه های ناپیدا و نامعلوم فراوانی دارد اگر با تحقیق و آگاهی و اخذ نظر مشورتی دیگران انجام بگیرد یقینا میزان خطا و احتمال پیامد منفی را کاهش می دهد. از والدین چه شخصی به روحیات و شخصیت فرزند خود آگاه است؟ چه شخصی از والدین در مورد فرزندانش خیرخواهتر و نیک اندیش تر است؟ و … پس تأمین رضایت آنها بگونه ای موجب کاهش ضرر و احتمال خطا می شود و این حقیقتی است که کسی نمی تواند منکر آن باشد. 2. نتیجه دیگر تأمین رضایت والدین بر خورداری از حمایت روحی و روانی آنها در آینده است. در جوامع اسلامی که خانواده ها کاملا به یکدیگر متصل و تعلق خاطر دارند و تا پایان عمر همدیگر را وابسته به هم می دانند و از حمایت یکدیگر برخوردارند و حتی بدون این حمایت احساس تنهایی و بریده بودن می کنند، اگر با ازدواج که آغاز تشکیل یک خانواده نوپا است که جوان از این حمایت محروم شوند خود به خود احساس شکست می کنند. البته در جوامع غربی که تعلق اعضای خانواده به خانواده و یکدیگر فقط به سن بلوغ و قانونی شدن سن افراد محدود می شود و روابط عاطفی و احساسی اصلا وجود ندارد، جوانان از ابتدا این پشتوانه وحمایت را از دست داده اند. حال باید خود قضاوت کنید که حفظ این تعلق پسندیده است یا بریدن و نابودن ساختن آن. در جوامع ایرانی(شرقی) و اسلامی این وابستگی بعد از ازدواج نه تنها قطع نمی شود و کاهش پیدا نمی کند بلکه در تمام دوران متفاوت زندگی به شکلی خاص ظاهر می شود. بعد از ازدواج و تشکیل خانواده این تعلق در قالب رفت و آمدهای خانوادگی، میهمانی دادنها و میهمانی رفتن خانوادگی و مشارکت در مراسم های خانوادگی و … ظاهر می شود. در جوامع غربی حتی برای آغاز زندگی مشترک مراسمی جز انجام عقد نزد پدر مقدس مراسم خانوادگی نیست تا دیگران مشارکت کنند و به همیاری دعوت شوند در حالی که در جوامع شرقی و ایرانی و اسلامیبیش از 10 جلسه و مراسم وجود دارد که اگر برگزار شود ولی کم شور باشد موجب شکست روحی شما می شود تا چه رسد به آنکه اصلا برگزار نشود کافی است به ذهنیت خودتان مراجعه کنید و ببینید که آیا در آن آیا مراسم خاصی برای ازدواجتان تصور کرده اید یا نه؟ یقینا می گوئید و برنامه ریزی کرده اید که اینگونه مراسم بپا می کنم و به این شکل دعوت می کنم و … حال اگر کسی این تصور شما را اجابت نکند چه روحیه ای خواهید داشتأ آیا برگزار شدن و برگزار نشدن مراسم برای شما یک اثر را دارد؟ آیا باشکوه بودن و نبودن آن برای شما یکسان است؟ و … تمام این پیامدها حکایت از وابستگی ما به این روابط و حمایت دارد که باید حفظ شما تا افراد جوان با نشاط و شادی زندگی را آغاز کنند. افزون بر اینکه کسب رضایت والدین پیامدهای دیگری غیر از این دو مورد را دارد که به آنها تنها اشاره می کنیم: _ بهره مندی از تجارب والدین که زودتر از شما تشکیل خانواده داده اند. _ حمایت از فرزندان در حوادث و رخدادهای بحرانی به خصوص حوادثی که حتی علوم از بیان آنها و راه حل آنها عاجز است و به اصطلاح علم ناننوشته. _ حمایت اقتصادی و اجتماعی والدین که موجب شکل گرفتن شخصیت اجتماعی و رقم خوردن هویت اجتماعی فرزندان می شود. _ حمایت والدین از دختر در رخدادهای خاص جنسی و مسؤولیت های مادری که هنوز تجربه لازم به دست نیامده است. پس دین اسلام از دیدگاه فقهی رضایت والدین را در ازدوج پسر شرط نمی کند تا آن را نابجا و … بدانیم بلکه صرفا از نظر دیدگاه تربیتی مورد توجه است و عنصری پسندیده (نه ضروری) شمرده شده است.

دکمه بازگشت به بالا