راهکارهای مقابله با شایعه و شایعه پراکنی

پرسش : در مورد شایعه وشایعه پراکنی وراهکارهای مقابله با آن توضیح دهید؟
پاسخ : شایعه و شایعه پراکنی ناشی از عوامل متعددی است که عمده آنها به وجود نوعی بیماری اجتماعی و کمبود اخلاقی، سیاسی و مذهبی افراد باز می گردد. و پاره ای ناشی از تاکتیک های تبلیغاتی دشمنان نظام، ورشکستگان سیاسی و … در جهت تخریب وجهه نظام، مسؤولین آن و نتیجتا بهره برداری سیاسی می باشد. راهکارهای مقابله با شایعات خصوصا در بعد سیاسی، باید با توجه به عوامل و زمینه های به وجود آورنده آن سازماندهی شود؛ که مهمترین آنها عبارتند از: 1. اطلاع رسانی دقیق، شفاف و به موقع پیرامون مسائل، موضوعات اساسی و چالش انگیزی که ممکن است دشمن یا افراد ناسالم و مغرض، با استفاده از آن به تخریب وجهه نظام اسلامی بپردازند. 2. کار فرهنگی مستمر و دقیق برای بالا بردن سطح تحلیل افراد، که به نظر می رسد مهمترین عامل برای حفظ جامعه از آثارتخریب شایعه باشد. 3. برخورد فیزیکی با مراکز شبهه پراکنی. اکنون با توجه به مطالب فوق درباره وجود شایعات در جامعه ما گفتنی است: اولا: جامعه ما مانند سایر جوامع بشری، دستخوش این بیماری اجتماعی بوده و متأسفانه افرادی که دارای کمبودهای اخلاقی سیاسی و مذهبی می باشند و اقدام به شایعه سازی می نمایند در جامعه ما وجود دارند، از سوی دیگر ویژگی خاص نظام اسلامی ایران که ایدئولوژی مسلط و حاکم بر جهان (لیبرال_دموکراسی) را به چالش جدی کشانیده، دشمنان زیادی را برای نظام ما به وجود آورده است و طبیعی است یکی از ابزارهای مفید و مؤثر در جهت ایجاد جنگ روانی و تبلیغاتی علیه نظام اسلامی، دست زدن به شایعه سازی و شایعه پراکنی است. ثانیا: نظام اسلامی ما هم در مقابله با این پدیده، اقدامات مؤثر _هر چند ناکافی_ انجام داده و می دهد؛ علی رغم برخی کاستی ها، به سوی اطلاع رسانی دقیق و شفاف پیرامون موضوعات اساسی و مهم، در حال حرکت می باشد. اما باید به این واقعیت نیز توجه داشت که متأسفانه خصوصیت شایعه آنست که خیلی راحت، سریع انتشار می یابد، اما مقابله با آن بسیار مشکل می باشد خصوصا امکان ندارد در مورد هر شایعه ای که در جامعه وجود دارد بتوان تکذیبیه و … صادر نمود. شایعات دارای انواع زیادی بوده و از درجه اهمیت متفاوتی برخوردارند. و تنها می توان به بخشی از آنان که از اهمیت و گستردگی بیشتری برخوردارند رسیدگی و ابهام زدایی نمود. از این رو علاوه بر اطلاع رسانی دقیق، شفاف و به موقع، بالا بردن سطح قدرت تحلیل و بینش افراد جامعه در زمینه های گوناگون، از اهمیت به سزایی برخوردار است و به حمد لله در این بخش نیز به نظر می رسد جامعه در مقایسه با بسیاری از جوامع به اصطلاح پیشرفته کنونی از وضعیت بسیار خوبی برخوردار باشد به گونه ای که عموم افراد جامعه ما توانایی هضم و تحلیل اخبار صحیح از ناصحیح را تا حدود زیادی دارند و به راحتی تحت تأثیر شایعات و جوسازیها قرار نمی گیرند. و بالاخره نظام اسلامی در مقابل مراکز شایعه پراکن اعم از نشریات، مطبوعات، رسانه ها و سایت های شبهه افکن اقدامات مناسبی _هر چند ناکافی_ چه از نظر برخورد قضایی و مجازات اسلامی و چه از نظر فیلتر گذاری و … داشته و دارد. نتیجه آنکه، هر چند رد شایعات اقدامی مناسب به نظر می رسد ولی در کنار آن باید مسائلی نظیر گستردگی، تنوع شایعات و مراکز شبهه افکن و ممکن نبودن رد تمام شایعات از یک سو و همچنین بالا بردن سطح تحلیل و بینش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … ، مردم به عنوان مهمترین عامل توجه داشت. جهت مطالعه بیشتر ر.ک: 1. شیوه های درمانی مفاسد اجتماعی، علی اکبر بابازاده، انتشارات دانش و ادب، 1381. 2. جنگ روانی، صلاح نصر، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، انتشارات سروش، 1381.

دکمه بازگشت به بالا