با ارزش ترین زمان ها

پرسش : آیا ثانیه هایی از زمان وجود دارند که بر دیگر ثانیه ها ارجح و از ارزش بیشتری برخوردار باشند ؟
پاسخ : نخست باید دانست بنابر یک نظریه, حرکت متحرک همان زمان است بر این اساس ارزش متحرک و نوع اتفاق تفسیر کننده و تمییز دهنده زمان ها از یکدیگر است. لذا بدون شک بعضى لحظه‏ها و زمان‏ها و ساعت‏ها و روزها و ماه‏ها بر برخى دیگر ترجیح دارند و از اهمیت و ویژگى و ارزش بیشترى برخوردارند. حال گاهى این ارزش به خاطر اتفاقاتى و حوادث بزرگى است که در آن زمان‏ها اتفاق افتاده است مثل روزهاى تولد پیشوایان دین و یا شهادت و رحلت آنها و یا روزهاى بعثت پیامبر(ص) و روز غدیر خم و روزهاى مهم تاریخى و تأثیر گذار که در هر ملتى و آیینى وجود دارد مثلاً 22 بهمن براى ماه و یا سالروز در گذشت و رحلت رهبر بزرگ ما، حضرت امام خمینى رضوان الله تعالى علیه گاهى ارزش بعضى زمان‏ها به این خاطر است گاهى بعضى اوقات از برخى ارزشمندتر مى‏باشند چون کار مهمى در آن انجام مى‏گیرد که بسیار ارزشمند است. مثلاً در روایتى از پیامبر(ص) مى‏خوانیم: رکعنان فى جوف الیل احبّ الى من الدنیا و مافیها دو رکعت نماز در دل شب از دنیا و هر چه در آن است محبوبتر است. یعنى آن چند دقیقه‏اى که از شب و سحر که ظرف این دو رکعت نماز است به ارزش و شرافت و شرافت این نماز، شرافت و ارزش مى‏یابد. شب‏هاى قدر و شب جمعه و شب نیمه رجب و امثال آن از این نظر بر همین مقدار از اوقات دیگر برترى دارند. هر ساعتى که به ذکر و یاد خداوند بگذرد و یا انسان در آن ساعت به کارى خرد و نیکو که رضاى خداود در آن است مثل تحصیلى و یا تلاش بر کمک به مردم وحلا مشکلات آنها بپردازد از این نظر شرافت و ارزش مى‏یابد. خمس و سعد بودن بعضى ایام و اوقات نیز غالباً به خاطر کار خیر یا شرى است که در آنها انجام گرفته است. یعنى محتواى آن اوقات و کارى که در آنها انجام پذیرفته باعث مى‏شود ساعتى یا روز خوش یمن و داراى سعد و یا بد یمن و داراى نحوست باشد. [به تفسیر نمونه ج 23، سوره قمر، ذیل آیه 19 و نیز به تفسیر شهید مطهرى در ذیل همین آیه رجوع کنید.]

دکمه بازگشت به بالا