پی بردن به صداقت افراد

پرسش : از کجا می شود به صداقت افراد هنگام گفتگو و هنگام خواستگاری و هنگام ابراز نظرات پی برد؟
پاسخ : در مورد انتخاب همسر باید از فاکتورهاى گوناگونى استفاده کرد بعبارت دیگر همسر مورد نظر را نمى‏توان صرفا با طرح چند سؤال آنهم در یکى دو جلسه، شناسایى کرد چه اینکه این جلسات بیشتر جنبه تشریفاتى دارد و طرفین بخاطر برخوردهاى اولیه ممکن است خیلىخوب نتوانند همدیگر را ارزیابى کنند لذا علاوه بر این جلسات گفتگو باید راهکارهاى مطمئن‏ترى را ضمیمه کرد تا مجموعا به یک نتیجه مطلوب رسید و آگاهانه دست به انتخاب زد. بنظر مى‏آید یکى از بهترین راههاى شناخت همسر، شناخت خانواده او مى‏باشد چه اینکه همسر محصول یک خانواده است و اگر خانواده مناسب باشد تا حدود زیادى مى‏توان به محصولات آن نیز اطمینان داشت راه شناسایى خانواده استفاده کردن از افراد مجرب، آگاه و دلسوز و در عین حال راز دار و مطمئن امکان‏پذیر است یکى دیگر از راههاى انتخاب همسر مناسب داشتن آگاهی هاى لازم از همسر مطلوب و ایده‏آل مى‏باشد و لازمه این کار مطالعه کتابهایى در این زمینه مانند کتاب جوانان و انتخاب همسر از على اکبر مظاهرى انتشارات پارسایان و کتاب انتخاب همسر از ابراهیم امینى از انتشارات سازمان تبلیغات و کتابهاى دیگر در همین زمینه، و همچنین مشورت کردن با افراد کارشناس و مجرب اطلاعات بسیار ارزشمندى را مى‏تواند در اختیار انسان بگذارد، بعد از اینکه مجموعه‏اى از اطلاعات را از طریق خانواده، مشورت با افراد کارشناس و مجرب و مطالعه بدست آوردید آنگاه نوبت به جلسات حضورى و گفتگو مى‏رسد طبیعىاست که اگر این فرآیند به صورت صحیح و دور از احساسات انجام بگیرد درصد بالایى از اطلاعات لازم را براى انسان فراهم نموده. در جلسات حضورى بیشتر باید توجه به مسائلى مانند تعادل روحى، سلامت جسمانى، قیافه ظاهرى و نگاه کلى فرد به زندگى مورد توجه قرار گیردبراى بدست آوردن تعادل روحى که اهمیت بسیار زیادى دارد باید رفتار فرد را مانند نحوه سخن گفتن او، انسجام کلامى او. طریقه نشستن و حرکات و سکنات او مورد توجه قرار گیرد اگر در این گونه امور وضعیت عادى داشت تا حدودى مى‏توان به تعادل روحى او نیز پى برد. باسؤالاتى از قبیل «نظر شما درباره زندگى مشترک چیست و به نظر شما همسر مطلوب و بدنبال آن زندگى مطلوب چگونه زندگى مى‏تواند باشد» مى‏توان تا حدودى با دیدگاههاى او و انتظار از زندگى آینده پى برد البته همانطور که قبلاً بیان شد از طریق اینگونه جلسات نمى‏توان شخصیت فرد را آن طور که هست شناسایى کرد بنابراین علاوه بر این جلسات از کانالهاى مختلف که به بعضى از آنها اشاره شد باید اطلاعات لازم را بدست آورد و بعد از همه این مسائل باید با توکل به خداوند متعال و توسل به اهلبیت کمک خواست تا آنها نیز در یافتن یک همسرمناسب و کفو که از هر نظر در زمینه‏هاى گوناگون به صورت نسبى نزدیک به ما باشد، ما را یارى کنند. از توضیحاتی که شخص راجع به خانواده خود و شغل و دیدگاه خود نسبت به زندگی می دهد تا حدی می شود به صداقت او پی برد. اگر فرآیند فوق در انتخاب همسر رعایت شود تا حدود زیادی می توان به ویژگی های شخصیتی و همچنین صداقت خواستگار پی برد و نباید انتظار داشته باشید که فقط در جلسات خواستگاری به این هدف برسید. زیرا در آن جلسات احساسات و هیجانات عاطفی _ جنسی بسیاری از مسائل را تحت تأثیر قرار می دهد و امکان اینکه انسان بتواند صددرصد حرفهای طرف مقابل را صحیح بداند وجود ندارد.

دکمه بازگشت به بالا