خواستگاری دختر از پسر در اسلام

پرسش : جرا همیشه مردان باید خواستگاری کنند آیا در اسلام خواستگاری زن از مرد اشکال (چه شرعی و چه غیر شرعی) دارد؟
پاسخ : این کار شرعا اشکالى ندارد؛ ولى انچه بطور طبیعی فرهنگ شده و از نظر روانشناختی تایید شده اقدام اولیه از سوی مرد است و زن منعکس کننده وتشدید کننده محبت اغاز شده از سوی مرد است. یک نکته را باید توجه داشت و آن این که اگر زن چنین اقدامى کرد، باید خود را براى شنیدن پاسخ منفى طرف مقابل نیز آماده کند؛ خصوصا که دختران در این زمینه حساس‏تراند و در صورتى که اقدام به خواستگارى کنند و با پاسخ مناسبى روبه‏رو نشوند، ممکن است از نظر روحى بسیار متألم گردند. موضوع دیگر آن که ممکن است در چنین مواردى، طرف مقابل، برداشت صحیحى از این اقدام نداشته باشد و بلکه به فکر سوء استفاده از موقعیت پیش آمده باشد. از این رو توصیه ما آن است که حتى‏الامکان به طور مستقیم اقدام نکنید و سعى نمایید از طریق واسطه‏هاى مؤمن و مورد اعتماد، این تمایل را ابراز کنید. البته آنچه گفته شده در شرایط عادی است. اما اگر مورد استثنایی بود ویا از تمایل طرف مقابل نیز اطلاع دارد خواستگاری از سوی زن ویا پیشنهاد اطرافیان زن اشکالی ندارد.وگاهی قبل از اسلام نیز این روش وجود داشته است , البته دقیقا” نمی توان زمان پیدایش آن را روشن ساخت , ولی تحقیقات تاریخی نشان می دهد که از نخستین دوره های حیات بشری معمولا” مرد از زن خواستگاری می کرده است , هر چند به طور محدود تفاوت هایی نیز وجود داشته است و این که مردها به خواستگاری می روند نوعی ارزش گذاری و احترام به زن ها است . در هر صورت اگر مرد واجد شرایط باشد, پیشنهاد ازدواج از طرف زن هم مانعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا