معرفی کتاب در مورد ذکر و آثار آن

پرسش : لطفا اگر ممکن ، کتاب، مقاله و یا یک سایت به من معرفی کنید که راجع به ذکر و اثرات روانشناسی ذکر بر انسان باشد . فقط اگر ممکن زودتر جواب را بدهید چون برای یک تحقیق بهش نیاز دارم و وقت هم کم دارم؟
پاسخ : الف. در مورد ذکر و آثار مختلف آن می توانید به تفسیر نمونه با توجه به آدرسی که در ذیل می آید مراجعه نمایید: 1. ذکر خدا چیست؟ ج 1، ص 515 2. حقیقت ذکر خدا: ج 15، ص 386 3. خدا را فراوان یاد کنید: ج 7، ص 194 4. یاد خدا در همه حال: ج 16، ص 61 5. بالاترین اعمال «ذکر الله» است: ج 16، ص 288 6. یاد خدا به انسان بینایی و روشنایی می بخشد: ج 7، ص 67 7. یاد خدا از روی تضرع و خوف: ج 7، ص 73 8. یاد خدا آرامش بخش دل ها: ج 10، ص 207 9. چگونه دل با یاد خدا آرام می گیرد؟: ج 10، ص 210 10. ذکر، سرچشمه فکر است: ج 17، ص 358 11. یاد خدا هنگام استفاده از نعمت ها: ج 21، ص 22 12. یاد خدا بهترین پشتوانه صبر و استقامت: ج 22، ص 290 13. راه غلبه بر نگرانی ها: ج 24، ص 175 14. قدرت معنوی در پرتو ذکر: ج 25، ص 378 15. مراحلی برای ذکر پروردگار: ج 25، ص 177 16. ذکر قلبی و ذکر زبانی: ج 10، ص 215 17. ذکر قلبی و عملی: ج 17، ص 266 18. منظور از ذکر کثیر چیست؟: ج 17، 311 19. اذکار خاص قبل از طلوع و غروب آفتاب: ج 13، ص 338 20. ذکرهایی در صبح و شام: ج 19، ص 523 ب. در بخش های مختلفی از تفسیر ارزنده المیزان نیز بحث «ذکر» مطرح شده که به بعضی اشاره می شود: 1. معنای ذکر: ج 2 (المیزان عربی)، ص 252 2. اهل ذکر چه کسانی هستند؟ ج 12، ص 257 3. چرا نماز ذکر نامیده شده است؟ ج 16، ص 140 4. مراتب ذکر: ج 1، ص 335 5. ذکر زبانی از آثار ذکر قلبی است: ج 1، ص 335 6. چرا قرآن گاهی ذکر خدا را موجب اطمینان قلب و گاهی باعث خوف و بیم معرفی می کند؟ ج 11، ص 356 7. فراموشی یاد و ذکر خدا و پشت کردن به آن موجبی سختی زندگی دنیا و کوری آخرت می گردد: ج 14، ص 223 8. سختی زندگی و معیشت که در اثر روگردانی از یاد خدا حاصل می گردد به چه معنا است؟ ج 14، ص 224 9. معنای کوری در قیامت که از نتایج بی اعتنایی به یاد خدا است چیست؟ ج 14، ص 225 می توانید با پیدا کردن آدرس های فوق در المیزان عربی، به ترجمه فارسی آن مراجعه نمایید. ج . رجوع کنید به رساله ذکر و ذاکر و مذکور، تألیف استاد حسن زاده آملی(دام ظله)

دکمه بازگشت به بالا