مشکل بخاطر مهریه زیاد

پرسش : یک ماه پیش به خواستگاری دختری رفتم . پس از تشریفات مرسوم قرار شد که دو ماه با هم نامزد باشیم. از آنجا که مهریه خواهر بزرگتر هزار سکه بود من و خانواده هم این مهریه را قبول کردیم . الان بعد از گذشت یک ماه نمیتوانم این مهریه را قبول کنم. به نامزدم پیشنهاد دادم که برای عقد دائم مهریه را کم کنیم. ولی او قبول نمیکند . حال من چکار کنم : 1- با اینکه ناراضی هستم ، همین مهریه را قبول کنم و خود را راضی کنم ؟ 2- حتی به قیمت به هم خوردن این ماجرا درخواست کم شدن مهریه را جدی عنوان کنم ؟
پاسخ : ما قبل از اینکه مطلبی را خدمتان بیان کنیم از دواج شمارا تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که به پای هم پیر شوید و هیچ چیزی نتواند مانع زندگی گرم و صمیمی و ارزشمند شما شود اما مسیله مهریه : مقدار مهریه یک امر جانبی و توافقی است که دو خانواده پسر و دختر با توجه به شرایط اجتماعی .اقتصادی و حیثیت و آبروی و اعتباری که در محل زندگی خود دارند به یکدیگر بر سریک مبلغی بتوافق میرسند اگر چه این مقدار مهریه ممکن است مهریه ممکن است از نظر خانواده شما مبلغ زیادی باشد ولی بدلیل اینکه شما از اول توافق کردید و این مقدار مهریه را پذیرفتید بنظر می آید اگر خانوادهای که با آن وصلت کردید از هر جهت مناسب است و از اصل وصلت هر دو طرف راضی هستید و فقط مبلغ مهریه مورد اختلاف شماست به یک نحوی با هم کنار بیایید و کاری نکنید که یا اصل ازدواج شما دچار تزلزل شود و یا اینکه از همین اول زندگی بین شما و همسرتان و همینطور بین خانوادهایتان اختلاف و کدوریتی پیش بیاید ارزش ازدواج خیلی بیشتر از این چیزهاست سعی کنید با هم کنار بیایید البته این کنار آمدن به این معناست نیست که حتما مهریه کم شود . پیشنهاد می شود با توجه به اینکه مدتی هم نامزد بودید و از نظر عاطفی به یکدیگر نزدیک شدهَ اید اگر امکان دارد از راه عواطف وارد شوید و شاید بهتر بتوانید او را راضی کنید به او بگویید ارزش تو برای من یک میلیون سکه است . ولی من دوست دارم شما نیز مهر و محبت خودت را به من نشان دهید و پیشنهاد من را بپذیری و مقداری از مهریه کم کنید . البته ممکن است همسر شما نیز تحت فشار خانواده باشد آنها اصرار داشته باشند که ایشان به هیچ وجه کوتاه نیاید اگر کار می خواهد به اینجا ها بکشد بنظر می آید شما اصرار نکنید و با همان مبلغ قضیه را تمام کنید چه اینکه ارزش شما نیز بالاتر از این سکه هاست سعی کنید پیوندتان را هر چه محکم تر کنید و به هیچ وجه عواطف خودتان و صمیمیتی که میا ن شما بوجود آمده آسیبی وارد نشود اگر صمیمیت ، دوستی ، محبت و عشق میا ن شما به اندازه کافی باشد ارزش چنین پیوندی به مراتب بالاتر این سکه هاست . در پایان بار دیگر پیوندتان را تبریک می گوئیم و از خداوند متعال برای شما و همسرتان خوشبختی و سعادت طلب می کنیم . البته آنچه گفته شد بنابراین است که اطمینان کافی به اصالت خانوادگی و پایبندی به تداوم زندگی مناسب وجود داشته باشد. مشاهده وضعیت زندگی خواهر همسر و اطرافیان خانواده ها شما را می تواند به این اطمینان برساند.

دکمه بازگشت به بالا