بهترین راه شوهرداری

پرسش : بهترین راه شوهر داری چیست؟
پاسخ : مسئله ازدواج و به دنبال آن رفتار متقابل با همسر به گونه‏اى که باعث گرمى کانون خانواده شود یکى از اساسى‏ترین مسائل زندگى هر فردى است چه اینکه اگر کانون خانواده با رفتارهاى سنجیده زن و شوهر از گرمى صمیمیت و استحکام برخوردار باشد نه تنها موجب آرامش زوجین بلکه بهترین شرایط را براى پرورش فرزندان فراهم مى‏کند و زندگى را براى همه اعضا خانواده لذت بخش مى‏شود. رعایت نکات زیر در کاهش تنش در خانواده و بهبود روابط زوجین بسیار مفید و مؤثر است: 1- احترام گذاردن به همسر بویژه در مقابل دیگران. 2- تعریف نکردن از مردان دیگران در مقابل شوهر. 3- تقدم در سلام کردن. 4- بدگویى نکردن از اعضاء خانواده او. 5- احترام گذاردن به خانواده او بویژه پدر و مادر شوهر. 6- میهمانى کردن خانواده او و ترش رویى نکردن نسبت به آنها. 7- طرح نکردن بعضى از مشکلات در بدو ورود شوهر به خانه. 8- آرایش و پوشیدن لباسهاى مناسب در مقابل شوهر. 9- رعایت حجاب و عفت و پاکدامنى در مقابل نامحرمان. 10- بدرقه کردن شوهر تا درب منزل هنگامیکه براى کار یا امور دیگر از خانه خارج مى‏شود. 11- نظافت، تمیزى نظم در کارها، مرتب کردن منزل. 12- انتظارات و توقعات خود را متناسب باتوانایى شوهر خود قرار دهید و از توقعات بیجا و یا فوق توانایى او نداشته باشید. 13- پرستارى کردن از او هنگام مریضى. 14- ابراز محبت و علاقه و بکار بردن این جمله «من حقیقتا تو را دوست دارم و امیدوارم که تا پایان عمر این دوستى و صمیمیت استمرار پیدا کند.» 15- اجتناب از لجبازى و مشاجره و حرفهاى نیشدار به ویژه هنگامیکه او به هر دلیلى ناراحت و عصبانى است. 16- اشتباهات او به رخ نکشیدن چه اینکه هر انسانى ممکن است دچار اشتباه شود. 17- توجه به جنبه‏هاى مثبت او. رعایت نکاتى که بیان شد هیچگونه منافاتى با حفظ شخصیت انسان ندارد و به این نکته باید توجه داشت که بهترین راه براى حفظ شخصیت خود نزد شوهر و خویشاوندان او رعایت همین نکاتى است که ذکر شد مطلب دیگرى که حائز اهمیت است و در استحکام روابطخانوادگى نقش مؤثرى دارد این است که زوجین علاوه بر روابط زن و شوهر باید دوست و رفیق یکدیگر باشند سعى کنید با طرح نکردن جنبه‏هاى منفى یکدیگر روز به روز دوستى و صمیمیت خود را افزایش دهید و در همه فراز و نشیب‏هاى زندگى همراه هم باشید تواضع و فروتنى درمقابل شوهر نه تنها غرور شما را نمى‏شکند بلکه باعث عزت و احترام و بزرگى شخصیت شما نزد شوهرتان مى‏شود زن کانون عاطفه است و شما مى‏توانید با عواطف خود آنچنان همسر خویش را مجذوب خود گردانید و در دل او جاى گیرید به گونه‏اى که شما را بر هر کس دیگرترجیح دهد.
دکمه بازگشت به بالا