پرخاشگری در کودکان

پرسش : چرا برخی بچه ها ی زیر 2 سال پرخاشگر هستند؟ و هیچ روشی برای ارام کردن انها مفید نیست؟
پاسخ : به نظر می رسد تعبیر پرخاشگری در کودکان زیر 2 سال معنا نداشته باشد بهتر است تعبیر ناسازگاری و ناآرامی در مورد کودکان بکار برده شود ناسازگاری در کودکان عوامل گوناگونی می تواند داشته اما بهترین عامل احساس عدم امنیت است چه اینکه یکی از مهمترین نیازهای کودکان بعد از تغذیه امنیت روانی است اگر کودک در آغوش خانواده به هر دلیلی احساس امنیت نکند تبدیل به یک کودک وابسته ناایمن می شود و این ناایمنی بیان رفتاریش بصورت ناسازگاری و ناآرامی بروز و ظهور پیدا می کند. اضطراب مادر مخصوصا هنگام بارداری، نگرانی های او در زندگی، افسردگی ، عدم آرامش در خانواده، عدم ارضاء نیازهای کودک، یا به موقع ارضاء نکردن او یا صحیح ارضا نکردن او مانند نامنظم بودن در پاسخ به نیازهای جسمانی و عاطفی کودک همه اینها می تواند موجب این اختلال در کودک شود علاوه بر این گاهی اوقات بیماریهای جسمانی، سوء تغذیه نیز در بروز این مشکل نقش دارد بنابراین با مراجعه به متخصص کودکان در مرحله اول باید وضعیت جسمانی کودک کاملا مورد بررسی قرار گیرد اگر عامل جسمانی یافت نشد به روان شناس بالینی یا روان پزشک باید مراجعه کرد تا علل روان شناختی آن مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین علت این ناآرامی ها می تواند به خودکودک مربوط باشد و می تواند به اطرافیان و محیط زندگی کودک نیز مربوط باشد. پس درمان این مشکل نیز نیازمند ریشه یابی این عدم امنیت می باشد با بر طرف کردن عوامل ناامنی در صورت امکان وضعیت کودک بهبود پیدا می کند. در عین حال رعایت راهکارهای زیر در بهبود وضعیت رفتاری کودک می تواند موثر باشد. 1. ارضاء نیازهای کودک به صورت منظم 2. ایجاد محیطی آرام و بدور از سروصداهای مزاحم برای کودک 3. اجتناب از رفتارهای متعارض توسط اطرافیان با کودک 4. خودداری از برخوردهای خشن و تند با کودک. حتی اگر اضطراب و ناراحتی های زمان بارداری مادر عامل این مشکل باشد با برخورد آرام و به دور از عصبیت و عمل به توصیه های بزرگان دین و روایات که راجع به برخورد با کودک بیان فرموده اند می تواند در بهبود رفتار کودک موثر باشد.

دکمه بازگشت به بالا