راه درمان همجنس گرایی

پرسش : راه درمان همجنس گرایی چیست؟
پاسخ : برادر گرامی بنا بر اطلاعات به دست آمده شما از نظر فیزیولوژی و آناتومی هیچ مشکلی نباید داشته باشید چون از تمام کارکردها و صفات جنسی مذکر بهره مند می باشید. هم کارکرد احتلام و هم صفات ثانویه (رویش مو و تغییر اندامها و …) نشان از وجود دستگاهها و غدد سالم جنسی و توالدی در وجود شما دارد. البته شاید ظهور صفات ثانویه با تأخیر انجام پذیرد ولی این حالت طبیعی است و نشانه روحیه و بروز صفات زنانه نیست. با حذف عامل زیستی بدون تردید حالت رخداده در شما محصول و نتیجه عوامل شناختی و تربیتی است. نباید نقش و تاثیر عامل شناختی و تربیتی را نادیده گرفت. جهت حذف عامل شناختی و تربیتی موثر در این حالت باید به راهکارهای زیر عمل کنید: 1. دیگر به گفته ها و شنیده ها و ذهنیت ها و افکار مبتنی بر عدم تمایل به جنس مخالف توجه نکنید. این گونه سخنان را نه بر زبان خود جاری سازید و به دیگران نیز اجازه ندهید که به شما این گونه حرفها را بزنند و از شما انتظار رفتارهائی متناسب با آن ذهنیت و افکار را داشته باشند. 2. گاهی اوقات شیطان برای وادار کردن آدمی به گناه از این کانال بهره می گیرد یعنی مسیر هر گناهی را به شکلی هموار می سازد در اینجا نیز مسیر آلوده شدن به برخی گناهان از کانال پشت کردن به جنس مخالف و ازدواج میگذرد و این نوع افکار و ذهنیت مقدمه ی ورود به آن وادی است باید با این گونه افکار که جز افکار شیطانی نام دیگری بر آن نمی توان نهاد باید به مقابله پرداخت یعنی ذره ای در شیطانی بودن این افکار تردید نداشته باشید. و بی تردید آن را شگردی شیطانی بدانید و در مقابله با آن تردید نداشته باشید. لذا به محض ورود این دست افکار به ذهنتان آنها را از فضای ذهن دور ساخته و بهتر آنکه هرگاه این افکار به ذهنتان هجوم آوردند سریع فضای ذهن را به افکار مقابل آن که حاکی از مردی پخته بودن دارد و علامت تمایل به جنس مخالف است پر کنید. شکل عملیاتی این پر سازی آن است که قلم و کاغذ جلوی دست خود گذارده و اقدام به نوشتن مطالبی با محتوای تمایل به جنس مخالف کنید و ذهن خود را به این سمت بکشانید. مثلا چند سطر در مورد فوائد ازدواج و ثمره های آن بنویسید و دو یا سه بار بلند از روی آن بخوانید و بعد مجددا نوشته خود را کامل کنید تا این گونه افکار به ذهنتان وارد نشود و هر موقعی که این افکار به ذهن شما هجوم آورد از این راهکار بهره بگیرید. توجه داشته باشید در صدی از این گونه افکار طبیعی است به شرط آنکه این گونه افکار استمرار پیدا نکند لذا با قطع کردن رشته این دست افکار و اقدام به ازدواج موضوع خود به خود حل می شود. 3. درباره صفات ثانویه جنسی خود قضاوت واقع بینانه داشته باشید. هرگز خود را بی نصیب از آن صفات ندانید و دارائی خود را کم جلوه ندهید لذا به قیافه یک مرد خود را آرایش کنید و ظاهر مردانه برای خود پرداخت نمائید. با ژست و اخلاق مردانه ظاهر شده و خود را معرفی کنید و در قالب یک مرد نیز با دیگران چه جنس مخالف و چه موافق رفتار کنید. نقش های کاملا مردانه را بر عهده بگیرید و الفاظ، تکه عبارتها، سبک سخن گفتن مردانه حتی غلیظ تر از یک مرد را به نمایش بگذارید و در برابر از تمام حرکات، سخنان و … که متناسب با زنان و رفتار زنانه است جدا پرهیز کنید. و حتی واجد این گونه صفات بودن را برای خود یک عار و ننگ تلقی کنید آنگونه که کسی به خود اجازه ندهد به شما از دیدگاهی غیر از یک مرد کامل در مردانگی نگاه کند. 4. صحنه هائی از زندگی که در آن شما نقش یک مرد، پدر، همسر را بر عهده دارید تصور کنید و به آن بال و پر دهید و نقش خود را پر رنگ و کاملا مردانه بیان کنید. این تصویر گری را در قالب ذهن پروری و نوشته ها و رفتار روزانه و تمام حالات واقعی و خیالی و … استمرار دهید. در یک کلام به مرد بودن خود فکر کنید، و همانگونه عمل کنید، زندگی مردی و اجتماعی خود را تعقیب کنید اگر شش ماه با این طرز تفکر زندگی کنید برای همیشه از آن افکار رهائی خواهید یافت. 5. نگاه خود را نسبت به جنس موافق که برانگیزه حالت تمایل خواهی است کنترل کنید. 6. از پوشیدن لباس های زیر تنگ که باعث برجسته نمودن اندام های تناسلی می شود جدا جدا خودداری کنید. 7. تمام ارتباطها، مکانها و موقعیت هائی که انجام اندیشه گی را برای شما تداعی می کند _تا چه رسد به آنکه شما را دعوت به این عمل کنند_ یقینا اجتناب کنید. توجه داشته باشید که شاید انگیزه شما برای شرکت در آنجا الهی و خدائی باشد ولی چون تداعی گر این حالت خاص است و گناه و آلوده شدن را تداعی می کند فورا اجتناب کنید و بدون تردید بدانید که این دام شیطان است. شیطان بچه های مذهبی را از طریق مذهب و علاقه های مذهبی در دام خود گرفتار می کند و برای هر شخصی دام مناسب با وی را بکار می گیرد. 8. در روزها و موقعیت های نخستین عمل کردن به این راهکار و دل بریدن از این حالت سخت و چه بسا ناممکن جلوه کند اما باید توجه داشته باشید که به گفته ی علی(ع) با ارزش ترین کارها دشوارترین آنهاست پس این حالت نشان از ارزشمندی و اهمیت تصمیم شما دارد و باید در مسیر عمل کردن به این تصمیم بجا و ارزشمند گامهای بهتر و بلندتر بردارید. خوب است خاطر نشان سازیم که دشواری این عمل تا چند هفته است و بعد در مسیر راهوار و هموار خوبیها قرار می گیرید. انشاء الله 9. هرگاه آن افکار پلید شیطانی به ذهن شما هجوم آورد یقینا خود را از چنگ آنها رها سازید و راهکار رهائی آن چنین است که: _ دیگر آن را دنبال نکنید. _ خود را به فکر مطلوب و موضوع جایگزین مشغول سازید. (مانند راهکار 2 عمل کنید) _ همیشه برای فکر و ذهن، دست و پا و چشم و … خود دل مشغولی مفید و مناسب داشته باشید اگر آدمی به یک موضوع نشاط آور سرگرم باشد هرگز مرغ دلش بر بام بیگانگان نمی نشیند. 10. همانگونه که در گفتگوی شبکه ای گفتیم اگر دوستانی که با آنها ارتباط دارید شما را به سمت این گونه رفتارها و افکار دعوت می کنند و یا موقعیت به گونه ای است که شما وقتی در کنار آنها قرار می گیرید این افکار برای شما تداعی می گردد این ارتباط و آن دوستان را رها سازید و یا ارتباط خود را به طور سالم و مطلوب محدود سازید و هرگاه آن فضا و ذهنیت آلوده بروز نمود آنها را ترک کنید. توجه داشته باشید دوستیها و دوستان تا زمانی مطلوب است که شما را به سمت خوبیها هدایت کند والا اگر دوستیها و دوستان سبب انحراف و آلودگی شوند آنها دیگر دوست نیستند و باید نام دیگری برای آنها جستجو کرد. دوست عزیزم با عمل به آنچه گفته شد یقینا مطلوب حاصل خواهد شد کافی است یا علی گفته و عمل به آنها را پیشه ی خود سازید لذا در تاثیر آنها تردید نداشته باشید بعد از ارائه گزارش از کیفیت و سطح تاثیر مرحله دوم راهکار را تقدیم خواهیم نمود. خداوند پاک و منزه است و پاکان را دوست دارد پس پیش به سوی پاکی ها.

دکمه بازگشت به بالا