فلسفه حجاب در نماز

پرسش : فلسفه حجاب در نماز چیست؟
پاسخ : با توجه به اینکه خداوند متعال علیم و حکیم است، پس یکایک احکام حکمت خاصى دارد ولکن پى بردن به آن همه اسرار براى ما میسر نیست چه اینکه با علم محدود ما از نیازها، استعدادها و نیز راه رفع نیازهاى واقعى و شکوفا کردن استعدادها به نحو صحیح و بدون مخاطرات جسمى و روحى، مادى و معنوى، چگونه مى‏توان چنین ادعایى نمود. علاوه بر اینکه اساس در این احکام فراخوان بشر به تعبد و اظهار بندگى در مقابل حضرت پروردگار است. البته چه بسا ممکن است آگاهى به این اسرار و حکمت‏ها حداقل در بعضى افراد موجب تقویت انگیزه آنها در پیروى از آن دستورات شود به همین جهت در صدد کنکاش از اسرار و حکمت‏هاى احکام مى‏کنند. به هر صورت حجاب و پوشش بانوان در نماز، علل و فلسفه‏هاى متعددى دارد؛ از جمله: الف) این خود نوعى تمرین مستمر و روزانه براى حفظ حجاب مى‏باشد و یکى از عواملى است که در پاس‏داشت دائمى پوشش اسلامى زن و جلوگیرى از آسیب‏پذیرى آن، نقش مهمى ایفا مى‏کند. ب) داشتن پوشش کامل در پیشگاه خداوند، نوعى ادب و احترام به ساحت قدس ربوبى است. ازاین‏رو براى مرد نیز در بر داشتن عبا و پوشاندن سر در نماز، مستحب است و همین ادب حضور در پیشگاه الهى زمینه ساز حضور معنوى و بار یافتن به محضر حق مى شود. رعایت این ادب برای زنان اهمیت بیشتری دارد زیرا به طور معمول زنان آنگاه که در برابر بزرگی قرار می گیرند اولین حرکتی که انجام می دهند حفظ وقار و حجاب خود است. گفتنی است؛ حکم پوشش در نماز، با حفظ حجاب در برابر نامحرم تفاوت‏هایى دارد؛ مثلاً پوشاندن روى پا در برابر نامحرم واجب است؛ ولى در نماز – بدون حضور نامحرم – واجب نیست. هم چنین آنچه در نماز واجب است پوشش است هر چند با مانتو و روسری باشد اما از آنجا که پوشش چادر رعایت ادب و حفظ قداست را بیشتر نمایان می سازد. خانم ها از چادر استفاده می کنند و حتی گاهی چادر نماز آنها از دیگر چادرهای آنان جدا می باشد و این خود نشانه ای که حس زیبایی دوستی و تنوع خواهی بیشتر زنان است.

دکمه بازگشت به بالا