همزمان دانشجو و طلبه بودن

پرسش : آیا می توان همزمان دانشجو بود و همزمان نیز طلبگی خواند اگر می شود چگونه ؟
پاسخ : امکان تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی به چند عامل بستگی دارد از این گروه عوامل برخی عوامل اساسی هستند که باید فراهم شوند و فارغ از آنها تحصیل همزمان اصلا ممکن نیست و برخی دیگر را می توان فراهم نمود. ابتدا ازعوامل اساسی سخن می گوییم: 1. اساسی ترین شرط تحصیل همزمان برخورداری از توان ذهنی و استعداد فکری است. پرواضح است که هر چه دو رشته تحصیلی مشکل تر باشند توان بیشتری را می طلبند. حال ما از رشته فعلی و توان ذهنی شما اطلاعی نداریم تا در این مورد قضاوت کنیم تنها می توانیم به عرض برسانیم که دروس حوزوی نیازمند استعداد متوسط به بالا است اگر نگوییم استعداد بالا و استعداد و توان کمتر از متوسط به بالا در حوزه کارآیی ندارد و در آینده نمی تواند عنصری مفید باشد پس در این مورد باید خودتان با توجه به استعدادی که از خود سراغ دارید قضاوت کنید. 2. در کنار عامل اول، عامل وقت و زمان و برخورداری از فرصت ها و امکانات خارجی نیز عامل اساسی است که نمی توان از آن چشم پوشید مثلا اگر تحصیلات دانشگاهی شما در محلی باشد که در آنجا امکان تحصیلات حوزوی فراهم نیست و نمی توان با رفت و آمد هر دو فراهم کرد در اینجا نمی توان به صورت همزمان به تحصیل در هر دو رشته پرداخت و باز چون ما از امکانات در دسترس شما آگاهی کامل نداریم نمی توانیم صریحا بگوییم که این کار ممکن است یا نه و شما باید خود در این مورد هم قضاوت کنید. اما در این بخش یک راهکار اساسی وجود دارد. تحصیل همزمان چون معمولا به افت تحصیلی در یکی یا هر دو رشته منتهی می شود خوب نیست در فکر تحصیل همزمان باشید مگر آن که دو شرط فوق کاملا مهیا باشد و شما به وجود آنها اطمینان داشته باشید، لذا بهترین تدبیر برای شما تحصیل طولی و غیر همزمان است هر چند این فاصله زمانی کوتاه باشد، مثلا در طی سال تحصیلی دروس دانشگاهی خود را ادامه داده و پاس کنید و در تعطیلات طولانی مانند تعطیلات نوروز و تعطیلات تابستانی به دروس حوزه بپردازید، در این صورت دروس حوزوی را باید به صورت غیر رسمی ادامه دهید تا این که با پایان دروس دانشگاهی تمام دروس حوزوی خوانده شده را امتحان دهید و یک باره به کلاس بالاتر بروید. شکل دیگر تحصیل طولی و غیر همزمان آن است که تحصیلات دانشگاه را به پایان برسانید و بعد به تحصیل در حوزه روی آورید. توجه داشته باشید که حوزه علمیه قم برای این گروه از طلاب که با تحصیلات دانشگاهی به حوزه روی می آورند دوره آموزشی خاصی در نظر گرفته است و از سرعت پیشرفت مناسب با این گروه برخوردار می باشد. در پایان توصیه می کنیم که تمام انتخاب های تحصیلی خود را با بینش و مطالعه بیشتر انجام دهید.

دکمه بازگشت به بالا