تفاوت سریع انجام دادن کار با عجله کردن

پرسش : عجله کردن در کارها با سریع انجام دادن کارها چه تفاوتی دارند ؟
پاسخ : عجله و شتابزدگی به عنوان یک خلق و خوی زشت و ناپسند که در اعمال انسان به صورت های گوناگون آشکار می شود به این معنا است که انسان پیش از فراهم شدن مقدمات انجام کار، اقدام به انجام آن کند، کاری که نتیجه آن چیزی جز شکست یا انجام ناقص کار نخواهد بود و این شبیه این است که انسان میوه را پیش از رسیدن و قابل استفاده شدن از درخت بچیند. «عجول» به افرادی گفته می شود که در گفتار و رفتار و سؤال و درخواست خود دستپاچه اند و صبر و حوصله لازم را برای رسیدن به مقصد، از راه صحیح آن ندارند و به همین دلیل، اغلب گرفتار مشکلات و ناکامی ها می شوند. نقطه مقابل «عجله» تحمل و خویشتن داری و حوصله داشتن در کارها است. از همین جا روشن می گردد که «عجله» را نباید با «سرعت» که بار مثبت دارد اشتباه کرد. سرعت در انجام کار آن است که انسان بعد از فراهم شدن مقدمات، اتلاف وقت نکند و فرصت را از دست ندهد و به سوی مقصد بشتابد؛ کاری که مسلما سبب پیروزی و نجات و موفقیت است. در موارد زیادی میا ن موارد و مصادیق عجله و سرعت اشتباه شده است و گروهی برای توجیه اعمال نادرست خود، تنبلی و بی حال و از دست دادن فرصت ها را تحت عنوان ترک عجله و شتابزدگی توجیه می کنند V}(اخلاق در قرآن، آیت الله مکارم شیرازی، ج 2، بخش 19 ، ص 401). {V به طور خلاصه می توان گفت «عجله» صفت عامل و محرک است و «سرعت» صفت کار و متحرک است که اولی مذموم و دومی مطلوب است V} (به نقل از آیت الله جوادی آملی).{V

دکمه بازگشت به بالا