آیا گرفتن پول بابت مداحی کار صحیحی است

پرسش : یکی از مداحان مشهور برای اجرای یک ساعت برنامه مداحی در یک شهر مبالغ کلانی می گیرد آیا این صحیح است ؟توضیح دهید.
پاسخ : بدون شک چنین کاری نادرست و غیر منطقی است و با هدفی که این مداح به دنبال آن است و به خاطر آن مداحی می کند که همان مدح و ثنای حق و تجلیل از پیامبر و خاندان پاک او(ع) و ترویج صفات نیک و فضایل اخلاقی است، منافات دارد. هر چند در طول تاریخ، خود پیشوایان دین و ائمه هدی(ع) به مداحانی چون کمیت اسدی و دعبل خزاعی انعام و احسان فراوانی داشتند و آنها را با امور مادی و معنوی تشویق و ترغیب می کردند ولی بدون شک هدف آنها، ترویج حق و شناساندن جایگاه واقعی و درست اولیای دین بوده و چنان چه خود گفته اند، مدح و سرودن شعر و خواندن اشعار به خاطر این هدف بوده نه به خاطر رسیدن به بهره مندی های دنیوی و کاسبی و تجارت کردن. انسانی که انگیزه او مادی باشد و ارزش در نزد او امور مادی و پول باشد نمی تواند در وقت مداحی، خلوص نیت داشته باشد و آن هدف مقدس را دنبال نماید. متأسفانه عده ای که این گونه مداحان را به مجالس خود دعوت می کنند در ترویج و تأیید این برنامه غلط شریک و مسؤول می باشند به ویژه که برخی از اینها برای چشم هم چشمی و نشان دادن خود و مجلس خود دست به چنین کاری می زنند و به محتوای آن و آثار ناپسند آن چندان کاری ندارند و هدفشان این است که خود را به مردم معرفی کرده و خود را به رخ دیگران بکشند تا از رقیبان خود عقب نمانند. البته باید توجه داشت که همان طوری که مداحان مخلص و شیفته اهل بیت(ع) باید نیت خالص داشته باشند و برای رضای خداوند و خشنودی اولیای حق مدیحه سرایی و مرثیه خوانی کنند و چشم داشت مادی آن هم در این حد کلان نداشته باشند، بر دوستداران اهل بیت(ع) است که مانند خود ائمه(ع) پاداش و جزا و احسانی در خور و شایسته به آنها بدهند و اخلاص و عشق و علاقه آنها به پیشوایان دین را ارج نهند. در هر صورت تعیین مبلغ آن هم به اندازه زیاد و قرار داد بستن در این مورد با روح مداحی و بیان فضایل اخلاقی و کمالات اهل بیت(ع) ناسازگار است و علاوه بر این سنتی غلط و منفی به شمار می آید که موجب می گردد روح اخلاص کم رنگ و ضعیف گردد.

دکمه بازگشت به بالا