مشورت با همسر در مورد امور کاری

پرسش : آیا باید همسرم را در امور کاری ام دخیل کنیم ؟
پاسخ : این موضوع دو صورت دارد: اول این که همسرتان توانایی همکاری با شما را در امور کاری تان دارند که در صورت تمایل شما و در نظر گرفتن دیگر شرایط، می توانید از ایشان کمک بگیرید و یا با ایشان در این امور مشورت کنید. دوم: اما اگر ایشان صرفا دوست دارد از کارهای شما سر درآورد و به نوعی در جریان باشد، حتی اگر خوشایند شما نباشد، باید خدمتتان عرض کنیم، برخی از زنان به دلیل این که نگران زندگی و کار شوهرانشان هستند دوست دارند به نوعی، از این نگرانی خارج شوند به همین دلیل می خواهند با مداخله کردن در کارهای آنها از نگرانی خود بکاهند. در این موارد اگر مردی بخواهد جلوی همسرش را بگیرد نه تنها به حل مشکل کمکی نکرده بلکه آن را تشدید هم کرده است. بنابراین بهتر است با حوصله به سؤالات آنها به طور اختصار پاسخ داده شود و نیز از بازگو کردن مشکلات کاری با همسر حتی الامکان پرهیز شود تا به تدریج اعتماد آنها جلب شود و از نگرانی آنها کاسته شود. البته طبیعی است که هر زنی نگران کار و درآمد شوهرش باشد ولی با تدبیر و برخورد صحیح می توان این نگرانی را از بین برد.

دکمه بازگشت به بالا