چگونه با انسان های حسود برخورد کنیم

پرسش : من سعی می کنم هیچ وقت حسود نباشم و توانستم این صفت زشت را تا حدی در درون خود ریشه کن کنم ولی افرادی از دوستان در کنار انسان هستند که صراحتا اعلام میکنند که نسبت به بعضی مسائل ما حسودی می کنند با انسانهای حسود چه برخوردی باید کرد؟
پاسخ : P}آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است {E}با دوستان مروت با دشمنان مدارا{P این اصل را بایستی همواره مد نظر داشت که هیچ دو انسانی نیست که از هر نظر با یکدیگر برابر باشند و هیچ تفاوت سلیقه و رفتاری در بین آنان نباشد. خردمندترین انسان ها کسانی هستند که با همه زندگی می کنند و در روابط دوستانه خود مدارا و مروت دارند و البته سعی در اصلاح رفتار دیگران می کنند. این سعی باید از طریق مناسب , زبان نرم و ارشاد به حقیقت باشد. در مورد نحوه تذکر به دوست بهترین راه روش غیرمستقیم است . مانند دادن کتاب درباره حسادت و در مواردی نیز تذکر دوستانه بسیار مفید است. اگر حسادت دوستتان به شما موجب تحرک بیشتر او در درس خواندن و یا کارهای خوب دیگر می شود, ایرادی ندارد. بگذارید حسادت بورزد و پیشرفت کند و اگر در امور دیگری است که از دست شما خارج است (مثلا” حسادت به خانواده و یا شکل و اندام و…) در این صورت بدانید که او از این کار جز غم و غصه سودی نخواهد برد و تنها با زجر کشیدن , خود را گرفتار بیماری های روحی و جسمی خواهد نمود. اگر بتوانید او را نصیحت کنید بسیار به جا است ; ولی شما خود را نگران نکنید و به راه خود ادامه دهید و برای مصون ماندن از شر حسادت ها به خدا پناه ببرید. خواندن معوذتین یعنی سوره ناس و فلق برای دفع چشم زخم ناشی از حسادت مفید و مؤثر است و در روایت آمده است که پیامبر(ص) دو فرزندش امام حسن و امام حسین(ع) را با خواندن این دو سوره در پناه خداوند در می آوردند و از چشم زخم و بدخواهان حفظ می کردند. مهمترین نکته در اینجا این است که اگر خصوصیت و امتیازی در انسان وجود دارد که باعث جلب توجه فراوان و برانگیختن حساسیت دیگران و ایجاد حسادت در آنها می گردد، نباید این ویژگی و امتیاز را زیاد در معرض دید و تماشای دیگران قرار داد بلکه باید تا امکان دارد آن را از نظرها پنهان و پوشیده داشت. این کار هم کمک به خودتان است چون باعث می شود توجه دیگران زیاد به شما جلب نگردد و مورد حسادت قرار نگیرید و از گزند آزار واذیت بدخواهان و حسودان درامان بمانید و هم کمکی به حسودان است که کمتر تحریک می شوند و این خصلت زشت کمتر در آنها بروز و ظهور می یابد. P}خویشتن آرای مشو چون بهار{E}تا نکند در تو طمع روزگار{P در ضمن تجربه نشان داده است که فاصله گرفتن و قطع رابطه با کسی که حسادت می ورزند باعث تشدید حسادت و شعله ور شدن آتش آن می گردد و برعکس ارتباط دوستانه داشتن و برخورد مناسب و خوب با آنها باعث سرد شدن آتش حسادت و کمرنگ شدن آن می گردد و در مواردی باعث می گردد فرد حسود از بروز حسادتش شرمنده و منفعل گردد و خود را به این خاطر سرزنش نماید.

دکمه بازگشت به بالا